Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Basismobiliteit

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 05-09-2019 t/m heden

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 04-10-2019 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 04-10-2019) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 04-10-2019 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres gemeentehuis Lochem
Hanzeweg 8
7241 CR Lochem
Postadres Postbus 44
7240 AA Lochem

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Basismobiliteit
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Vervoerscentrale Stedendriehoek
Archiefzorgdrager Vervoerscentrale Stedendriehoek

Bevoegdheden

  1. De deelnemers dragen aan de bedrijfsvoeringsorganisatie en haar bestuur de bevoegdheden over die nodig zijn voor de uitvoering van de taak bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder a, of onderdelen daarvan, alleen voor zover de bedrijfsvoeringsorganisatie deze taak of onderdelen daarvan voor de betrokken deelnemer uitvoert op basis van de aangegane dienstverleningsovereenkomst.

  2. Onderdeel van een voornemen als bedoeld in artikel 4, derde lid, en een besluit als bedoeld in artikel 4, zesde lid, is de wijziging in de overgedragen bevoegdheden voor de taak of onderdelen daarvan, die de deelnemer niet meer door de bedrijfsvoeringsorganisatie wil laten uitvoeren. De regeling hoeft niet te worden gewijzigd.

  3. Voor de taken bedoeld in artikel 5, eerste lid, kan overdracht van bevoegdheden plaatsvinden op voorstel van de betrokken deelnemer. De regeling hoeft niet te worden gewijzigd.

  4. De deelnemers dragen aan de bedrijfsvoeringsorganisatie en haar bestuur geen publiekrechtelijke bevoegdheden over.

Deelnemende organisaties (9)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
10-03-2016 Gemeente Apeldoorn College van burgemeester en wethouders
10-03-2016 Gemeente Brummen College van burgemeester en wethouders
10-03-2016 Gemeente Deventer College van burgemeester en wethouders
10-03-2016 Gemeente Epe College van burgemeester en wethouders
10-03-2016 Gemeente Hattem College van burgemeester en wethouders
10-03-2016 Gemeente Heerde College van burgemeester en wethouders
10-03-2016 Gemeente Lochem College van burgemeester en wethouders
10-03-2016 Gemeente Voorst College van burgemeester en wethouders
10-03-2016 Gemeente Zutphen College van burgemeester en wethouders

Doel

De bedrijfsvoeringsorganisatie is ingesteld ter gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemers met betrekking tot het tot stand brengen, ontwikkelen en in stand houden van een kwalitatief hoogwaardig, herkenbaar, efficiënt en eenvoudig te gebruiken stelsel van basismobiliteit. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van reizigers en hun sociale netwerk en wordt erop toegezien dat het aanvullend openbaar vervoer ook in het buitengebied en de kleine kernen voldoende gewaarborgd is en dat het vervoer een optimale aansluiting heeft op de belangrijkste knooppunten van het openbaar- vervoer-netwerk.

Grondslagen (7)

Instellingsbesluiten (6)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Vervoerscentrale Stedendriehoek
Alternatieve naam PlusOV
Datum van oprichting 10-03-2016
Telefoon (088) 758 76 54 (informatie)
(088) 758 76 54 (reserveren rit)
(088) 758 76 55 (groepsvervoer)
Internet https://www.plusov.nl (algemeen)
E-mail info@plusov.nl (algemeen)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?