Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten

Gemeenschappelijke regeling

Adresgegevens

Bezoekadres Dijk 15
5521 AW Eersel
Postadres Postbus 11
5540 AA Reusel

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Samenwerking Kempengemeenten
Archiefzorgdrager Samenwerking Kempengemeenten

Bevoegdheden

Zie artikel 4 van de gemeenschappelijke regeling.

Deelnemende organisaties (5)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2010 Gemeente Bergeijk College van burgemeester en wethouders
01-01-2010 Gemeente Bladel Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders
01-01-2010 Gemeente Eersel Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders
01-01-2010 Gemeente Oirschot Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders
01-01-2010 Gemeente Reusel-De Mierden Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders

Doel

De regeling wordt getroffen ter gezamenlijke behartiging van de afzonderlijke en gemeenschappelijke belangen van de bestuursorganen op het gebied van:

a. Informatie en communicatie technologie, waaronder Samenwerking geografische informatievoor-ziening (SSC);

b. De Wmo, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Jeugdwet, minimaregelingen en bijzondere bijstand op grond van de Participatiewet (MD);

c. Personeel & Organisatie (P&O);

d. Jeugdhulp (JH), en

e. Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH).

Grondslagen (7)

Instellingsbesluiten (3)

Wettelijke grondslagen (4)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Samenwerking Kempengemeenten
Datum van oprichting 01-01-2010
Telefoon (0497) 65 06 50 (algemeen)
Internet https://www.kempengemeenten.nl (algemeen)
E-mail info@kempengemeenten.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.kempengemeenten.nl/contact

Wijzigingsgeschiedenis (4)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?