Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 23-02-2023 Op 18-03-2024 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 23-02-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Blekerijlaan 14
3447 GR Woerden
Postadres Postbus 45
3440 AA Woerden

Algemene informatie

Citeertitel Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard

Bevoegdheden

Artikel 1 Naam en doel

  1. De gemeenschappelijke regeling heeft als doel het bepaalde in de artikelen 32 lid 1 en 2 en artikel 37 lid 1 en 2 van de Archiefwet 1995 gezamenlijk te doen verrichten.

  2. De deelnemers dragen de bevoegdheden die voortvloeien uit de artikelen zoals in lid 1 zijn genoemd, de geldende Archiefverordening en het geldende besluit Informatiebeheer over.

Deelnemende organisaties (7)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-04-2008 Gemeente IJsselstein College van burgemeester en wethouders
01-04-2008 Gemeente Lopik College van burgemeester en wethouders
01-04-2008 Gemeente Montfoort College van burgemeester en wethouders
01-04-2008 Gemeente Oudewater College van burgemeester en wethouders
01-04-2008 Gemeente Woerden College van burgemeester en wethouders
01-04-2008 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Dagelijks bestuur
01-01-2011 Gemeente Bodegraven-Reeuwijk College van burgemeester en wethouders

Doel

Onze missie is burgers en bestuur te voorzien van betrouwbare historische informatie over het werkgebied op basis van archieven en collecties die wij beheren. Deze zijn afkomstig van overheidsinstanties (gemeenten, waterschappen en hun voorgangers) en van particuliere instellingen (kerken, verenigingen) die hun archieven bij ons hebben ondergebracht. Daarnaast waakt het RHC vanuit de inspectietaak over de duurzame toegankelijkheid van de archieven, zoals onze partners die vandaag de dag vormen.

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (3)

Wettelijke grondslagen (2)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard
Afkorting RHC Rijnstreek en Lopikerwaard
Datum van oprichting 01-04-2008
Telefoon (0348) 42 88 46 (algemeen)
Internet https://rhcrijnstreek.nl/ (algemeen)
E-mail rhc@woerden.nl (algemeen)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?