Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Grensoverschrijdende gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling van het Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette

Grensoverschrijdende gemeenschappelijke regeling

Adresgegevens

Bezoekadres Grenspark Maas-Swalm-Nette
Kapellerpoort 1
6041 HZ Roermond
Postadres Kapellerpoort 1
6041 HZ Roermond

Algemene informatie

Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette
Archiefzorgdrager Gemeente Roermond
Beleidsterreinen cultuur en recreatie | recreatie,
internationaal | internationale betrekkingen,
natuur en milieu | natuur- en landschapsbeheer

Bevoegdheden

Artikel 6 Bevoegdheden

  1. Het openbaar lichaam is bevoegd tot voorbereiding en uitvoering van projecten voor de in artikel 5 genoemde gebieden van grensoverschrijdende samenwerking.

Deelnemende organisaties (8)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-07-2016 Gemeente Beesel College van burgemeester en wethouders
01-07-2016 Gemeente Echt-Susteren College van burgemeester en wethouders
01-07-2016 Gemeente Leudal College van burgemeester en wethouders
01-07-2016 Gemeente Maasgouw College van burgemeester en wethouders
01-07-2016 Gemeente Roerdalen College van burgemeester en wethouders
01-07-2016 Gemeente Roermond College van burgemeester en wethouders
01-07-2016 Gemeente Venlo College van burgemeester en wethouders
01-07-2016 Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette

Doel

Het openbaar lichaam heeft tot doel de gezamenlijke belangen in grensoverschrijdende zin te behartigen, waarbij de meerwaarde van de grensoverschrijdende samenwerking gericht is op het behoud en de ontwikkeling van het natuurlijk landschap, de schoonheid, de wezenskenmerken en de verzorging en ordening daarvan, met inachtneming van belangen van economische, culturele en sociale aard.

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (2)

Grensoverschrijdend regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette
Datum van oprichting 01-07-2016

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?