Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Avri

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-07-2019 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 11-03-2024 Op 11-03-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 11-03-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Meersteeg 15
4191 NK Geldermalsen
Postadres Postbus 290
4190 CG Geldermalsen

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Avri
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Avri
Archiefzorgdrager Avri

Bevoegdheden

Artikel 21: Bevoegdheden

 1. Aan het bestuur van Avri wordt overgedragen:

  1. de bevoegdheid de afvalstoffenheffing, bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer, te heffen;

  2. de bevoegdheid om reinigingsrechten, bedoeld in artikel 229 van de Gemeentewet, te heffen;

  3. het vaststellen van de verordeningen bedoeld in artikel 10.23 en 15.33 van de Wet milieubeheer, en

  4. de uitvoering van de verordeningen bedoeld onder a. tot en met c., waaronder ook de bevoegdheid ambtenaren aan te wijzen voor het heffen en invorderen van de onder a en b bedoelde belastingen en rechten.

 2. De raden of colleges kunnen bij afzonderlijk delegatiebesluit additionele bevoegdheden overdragen aan het algemeen bestuur, voor zover deze bevoegdheden binnen het belang van de regeling vallen.

 3. Het dagelijks bestuur houdt een register bij van de bevoegdheden die overeenkomstig het tweede lid zijn overgedragen.

Deelnemende organisaties (8)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-12-2015 Gemeente Buren College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-12-2015 Gemeente Culemborg College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-12-2015 Gemeente Maasdriel College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-12-2015 Gemeente Neder-Betuwe College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-12-2015 Gemeente Tiel College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-12-2015 Gemeente West Maas en Waal College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-12-2015 Gemeente Zaltbommel College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2019 Gemeente West Betuwe College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Doel

Deze gemeenschappelijke regeling wordt getroffen ter behartiging van de afvalverwijdering en afvalverwerking, het beheer van de openbare ruimte en toezicht en handhaving ten behoeve van de betrokken gemeenten.

Grondslagen (6)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (4)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Avri
Datum van oprichting 01-12-2015
Telefoon (0345) 58 53 53 (algemeen)
(0345) 58 53 81 (bedrijfsafval)
Internet https://www.avri.nl (algemeen)
E-mail info@avri.nl (algemeen)
bedrijfsafval@avri.nl (bedrijfsafval)
Contactpagina https://www.avri.nl/inwoners/contact/

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?