Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 01-02-2021 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 01-02-2021) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 01-02-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Postadres Postbus 63
3770 AB Barneveld

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper
Archiefzorgdrager Bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper

Bevoegdheden

Artikel 5 – Verdeling bevoegdheden

  1. De deelnemers dragen geen bevoegdheden over aan de bedrijfsvoeringsorganisatie.

  2. De deelnemers zorgen voor de vaststelling van toereikende mandaten, volmachten en machtigingen die de bedrijfsvoeringsorganisatie nodig heeft voor de uitoefening van zijn taken. Het bestuur houdt hier een register van bij.

  3. Alle bevoegdheden die bij of krachtens enige wet van toepassing zijn op de bedrijfsvoeringsorganisatie komen toe aan het bestuur.

Deelnemende organisaties (8)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2021 Gemeente Barneveld College van burgemeester en wethouders
01-01-2021 Gemeente Ede College van burgemeester en wethouders
01-01-2021 Gemeente Nijkerk College van burgemeester en wethouders
01-01-2021 Gemeente Renswoude College van burgemeester en wethouders
01-01-2021 Gemeente Rhenen College van burgemeester en wethouders
01-01-2021 Gemeente Scherpenzeel College van burgemeester en wethouders
01-01-2021 Gemeente Veenendaal College van burgemeester en wethouders
01-01-2021 Gemeente Wageningen College van burgemeester en wethouders

Doel

De regeling is getroffen voor gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemers in het kader van de uitvoering van hun bedrijfsvoeringstaken betreffende het Vraagafhankelijk vervoer en het OV-vangnet. De doelstelling is om te voldoen aan de door Gedeputeerde Staten gestelde kaders en gezamenlijke voordelen te realiseren door:

  • de kosten beter te beheersen;

  • de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen;

  • de kwetsbaarheid van ondersteuning te verminderen;

  • de regionale samenwerking te verbeteren;

  • meer kansen te bieden aan medewerkers.

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (2)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper
Datum van oprichting 01-01-2021
Telefoon (0900) 551 15 51 (reserveren rit)
(0900) 662 26 62 (klantenservice)
Internet https://www.valleihopper.nl (algemeen)
E-mail valleihopper@pzn-bv.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.valleihopper.nl/contact.html
https://www.valleihopper.nl/contact

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?