Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen

Gemeenschappelijke regeling

Adresgegevens

Bezoekadres Elst
Nijverheidsweg 2a 2a
6662 NG Elst Elst

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
Archiefzorgdrager Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

Bevoegdheden

Artikel 6 Bevoegdheden

 1. De gemeenten dragen geen bevoegdheden over aan de Regio Arnhem-Nijmegen, met uitzondering van de bevoegdheid van de colleges om een subsidie te verstrekken aan de Stichting The Economic Board.

 2. De gemeenten verlenen ieder afzonderlijk de mandaten, volmachten en machtigingen aan de Regio Arnhem-Nijmegen.

 3. De Regio Arnhem-Nijmegen is behoudens instemming van de gemeenten niet bevoegd tot:

  1. het vestigen van opstal-, pand- en hypotheekrechten;

  2. het afgeven van garanties of andere waarborgen;

  3. het in erfpacht aannemen of uitgeven van roerende of onroerende zaken;

  4. het in eigendom aannemen of uitgeven van onroerende zaken;

  5. commerciële dienstverlening aan private partijen.

Deelnemende organisaties (17)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2021 Gemeente Arnhem College van burgemeester en wethouders
01-01-2021 Gemeente Berg en Dal College van burgemeester en wethouders
01-01-2021 Gemeente Doesburg College van burgemeester en wethouders
01-01-2021 Gemeente Druten College van burgemeester en wethouders
01-01-2021 Gemeente Duiven College van burgemeester en wethouders
01-01-2021 Gemeente Heumen College van burgemeester en wethouders
01-01-2021 Gemeente Lingewaard College van burgemeester en wethouders
01-01-2021 Gemeente Montferland College van burgemeester en wethouders
01-01-2021 Gemeente Mook en Middelaar College van burgemeester en wethouders
01-01-2021 Gemeente Nijmegen College van burgemeester en wethouders
01-01-2021 Gemeente Overbetuwe College van burgemeester en wethouders
01-01-2021 Gemeente Renkum College van burgemeester en wethouders
01-01-2021 Gemeente Rheden College van burgemeester en wethouders
01-01-2021 Gemeente Rozendaal College van burgemeester en wethouders
01-01-2021 Gemeente Westervoort College van burgemeester en wethouders
01-01-2021 Gemeente Wijchen College van burgemeester en wethouders
01-01-2021 Gemeente Zevenaar College van burgemeester en wethouders

Doel

De regeling wordt getroffen om de positie van de Regio Arnhem-Nijmegen te versterken en een kwalitatieve groei van de regio – met behoud van de typische balans tussen levendige verstedelijking en ontspannen leefkwaliteit – te bewerkstelligen op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling (waaronder wonen, landschap, verkeer en mobiliteit) en sociaaleconomische ontwikkeling (waaronder werkgelegenheid, bedrijvigheid, recreatie, toerisme, leefbaarheid en cultuur) op de schaal van de regio, en waarbij integraliteit, innovatie, duurzaamheid en circulariteit belangrijke uitgangspunten zijn.

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (4)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
Datum van oprichting 01-01-2021
Telefoon 06 10 16 91 43 (algemeen)
Internet https://www.groenemetropoolregio.nl/ (algemeen)
E-mail info@groenemetropoolregio.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.groenemetropoolregio.nl/contact/
Sociale Media Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen - regio Arnhem Nijmegen - GMR (LinkedIn)

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?