Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Flevoland 2017

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 30-05-2022 Op 25-01-2024 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 30-05-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Gordiaandreef 101
8233 AB Lelystad
Postadres Postbus 501
8200 AM Lelystad

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Flevoland 2017
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Attributie,
Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Veiligheidsregio Flevoland
Archiefzorgdrager Veiligheidsregio Flevoland

Bevoegdheden

Bevoegdheden Artikel 7.

Ter verwezenlijking van de in artikel 5 genoemde taken komen de Veiligheidsregio de volgende bevoegdheden toe:

a. de bevoegdheden, genoemd in artikel 4, eerste lid, van de Brandweerwet 1985;

b. de bevoegdheden, genoemd in artikel 4, eerste lid, van de Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen;

c. het sluiten van een overeenkomst met de regiopolitie over de inrichting en het beheer van een gemeenschappelijke meldkamer en de 112-centrale;

d. het sluiten van convenanten met het Regionaal College, het bestuur van de GGD Flevoland 2008, andere overheden en derden over de afstemming, voorbereiding of uitvoering van taken die betrekking hebben op hulpverlening en veiligheid.

Deelnemende organisaties (6)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2008 Gemeente Almere College van burgemeester en wethouders
01-01-2008 Gemeente Dronten College van burgemeester en wethouders
01-01-2008 Gemeente Lelystad College van burgemeester en wethouders
01-01-2008 Gemeente Noordoostpolder College van burgemeester en wethouders
01-01-2008 Gemeente Urk College van burgemeester en wethouders
01-01-2008 Gemeente Zeewolde College van burgemeester en wethouders

Doel

De Veiligheidsregio behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op de volgende terreinen:

a. brandweerzorg;

b. geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen;

c. rampenbestrijding en crisisbeheersing;

d. het beheer van de gemeenschappelijke meldkamer.

Grondslagen (6)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (4)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Veiligheidsregio Flevoland
Afkorting VRF
Datum van oprichting 01-01-2008
Telefoon (0900) 01 65 (algemeen)
Internet https://www.veiligheidsregioflevoland.nl (algemeen)
https://www.veiligheidsregioflevoland.nl/basis/footerlinks/contact/contactformulier/ (contactformulier)
Contactpagina https://www.veiligheidsregioflevoland.nl/basis/footerlinks/contact/
https://www.veiligheidsregioflevoland.nl/basis/footerlinks/contact/

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?