Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Zeewolde (Zeewolde)

Gemeente

Actief van 01-01-1984 t/m heden

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 12-08-2023 Op 12-08-2023 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 12-08-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuisplein 1
3891 ER ZEEWOLDE
Flevoland
Postadres Postbus 1
3890 AA ZEEWOLDE

Contactgegevens

Telefoon (036) 522 95 22 (algemeen)
Internet http://www.zeewolde.nl (algemeen)
E-mail info@zeewolde.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Zeewolde

Geografische informatie

Oppervlakte 268,97 km2
Aantal inwoners 23692
Inwoners per km2 88
Bevat plaatsen Zeewolde

Functies

Burgemeester Dhr. G.J. Gorter (Onafhankelijk)
Fractievoorzitter Mw. Y.M. van Bruggen (Actief Zeewolde),
Dhr. B.C. van der Weide (CDA),
Mw. A.T. Baas (ChristenUnie),
Dhr. S. Sabur (D66),
Dhr. T.C.M. Zonneveld (Leefbaar Zeewolde),
Dhr. M.A.N.M Wortman (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. K.C. Hamstra
Locoburgemeester Dhr. H.L. Hermans (Leefbaar Zeewolde)
Raadsgriffier Dhr. B. de Winter
Raadslid Mw. Y.M. van Bruggen (Actief Zeewolde),
Dhr. B.C. van der Weide (CDA),
Mw. A.T. Baas (ChristenUnie),
Dhr. G.S. den Bakker (ChristenUnie),
Dhr. A. Kremer (ChristenUnie),
Mw. F. van Wijk (ChristenUnie),
Dhr. S. Sabur (D66),
Mw. E.E. van den Braber (Leefbaar Zeewolde),
Dhr. E.S. Ekker (Leefbaar Zeewolde),
Mw. K.M. Ekker-Vording (Leefbaar Zeewolde),
Mw. E. van Es (Leefbaar Zeewolde),
Dhr. M.H. Jonker (Leefbaar Zeewolde),
Dhr. T.S. Schaaf (Leefbaar Zeewolde),
Dhr. A.S. Scheffer (Leefbaar Zeewolde),
Dhr. B.G.J.S. Sonneveld (Leefbaar Zeewolde),
Mw. S.J. de Vries (Leefbaar Zeewolde),
Dhr. T.C.M. Zonneveld (Leefbaar Zeewolde),
Mw. R.C. van Puffelen (VVD),
Dhr. M.A.N.M Wortman (VVD)
Wethouder Dhr. E.L. van de Beld (ChristenUnie),
Dhr. E.S.W. Bron (ChristenUnie),
Dhr. H.L. Hermans (Leefbaar Zeewolde)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7)

Raad (19 zetels)

Partij Aantal zetels
Leefbaar Zeewolde 10
ChristenUnie 4
VVD 2
Actief Zeewolde 1
D66 1
CDA 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0050
KVK-nummer 32164515

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?