Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Almere (Almere)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 30-04-2022 Op 30-04-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 30-04-2022 doorgevoerd.
Actief van 01-01-1984 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Stadhuisplein 1
1315 HR ALMERE
Provincie Flevoland
Postadres Postbus 200
1300 AE ALMERE
Telefoon 14 036 (algemeen)
Internet http://www.almere.nl (algemeen)
E-mail info@almere.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7)

Algemene informatie

Oppervlakte 248,77 km2
Aantal inwoners 203990
Inwoners per km2 819
Plaatsen binnen deze gemeente Almere

Functies

Burgemeester waarnemend Mw. drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten (CDA)
Fractievoorzitter Dhr. J.G. de Leeuw (Almere Partij / OPA),
Dhr. J. van Dijk (ChristenUnie),
Mw. M.E. van Bemmel (D66),
B.S.T. Hadderingh (Forum voor Democratie),
Dhr. J.H. Steenkamer (GroenLinks),
Dhr. C. Ahles (Leefbaar Almere),
Dhr. J. Luijendijk (Partij voor de Dieren),
Dhr. A.J.A. van Dijk (Partij voor de Vrijheid),
Dhr. E.M. Theunissen (PvdA),
Dhr. R.A. Eekhuis (Respect Almere),
Dhr. D.F.B. de Vreede (SP),
Mw. C.J.J. Holter (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. J.D. Pruim
Locoburgermeester Mw. H.I. van Garderen (VVD)
Raadsgriffier Dhr. G.J. Broer
Raadslid Dhr. J.G. de Leeuw (Almere Partij / OPA),
Dhr. J.J. Bouwma (50PLUS),
Dhr. M.G.J.H. van de Rooij (50PLUS),
Dhr. J. van Dijk (ChristenUnie),
G.C. Panhuijsen (BIJ1),
G.A. Wielingen (BIJ1),
F.T. Jonge (CDA),
N.M. Nieuwenhuizen (CDA),
Mw. M.E. van Bemmel (D66),
Dhr. J.H. Steenkamer (GroenLinks),
R.H. Snoek-Koning (ChristenUnie),
Mw. E.A.H. Hagelaar (GroenLinks),
Dhr. S.T. Alberg (D66),
S.M. Laar (D66),
F.B. Smeulders (D66),
Dhr. C. Ahles (Leefbaar Almere),
B.S.T. Hadderingh (Forum voor Democratie),
K. Potter (Forum voor Democratie),
Dhr. M. de Kat (Leefbaar Almere),
Mw. P.A.M. van Nunen (Leefbaar Almere),
S. Nikshomar (GroenLinks),
Dhr. J. Luijendijk (Partij voor de Dieren),
Mw. M. Veenstra (Partij voor de Dieren),
Dhr. A.J.A. van Dijk (Partij voor de Vrijheid),
Dhr. F.J. Fesevur (Partij voor de Vrijheid),
K. Wijlandt (Partij voor de Dieren),
Dhr. W. Boutkan (Partij voor de Vrijheid),
Mw. A.J. Raijer (Partij voor de Vrijheid),
Dhr. E.M. Theunissen (PvdA),
Dhr. R.P. de Jonge (PvdA),
C.A. Jansen (Partij voor de Vrijheid),
Mw. A. Selman (PvdA),
Mw. L. Höhle (PvdA),
Dhr. R.A. Eekhuis (Respect Almere),
E.J. Baan (SP),
E. Draisma (SP),
Dhr. J.J.C. Everhard (SP),
Dhr. D.F.B. de Vreede (SP),
Dhr. K. Bokhorst (VVD),
Mw. C.J.J. Holter (VVD),
M. Koelman (VVD),
Dhr. M. de Kuster (VVD),
J.G. Morgenstond (VVD),
Mw. A. Oostveen (VVD)
Wethouder Mw. F.T. de Jonge (CDA),
Mw. R.J. Bosch-Nijeboer (ChristenUnie),
Mw. M. Veeningen (D66),
Dhr. J. Hoek (GroenLinks),
Mw. H.I. van Garderen (VVD),
Dhr. J.P. Lindenbergh (VVD)

Gemeenteraad (44 zetels)

Partij Aantal zetels
VVD 6
Partij voor de Vrijheid 5
D66 4
SP 4
PvdA 4
Leefbaar Almere 3
Partij voor de Dieren 3
GroenLinks 3
ChristenUnie 2
50PLUS 2
Forum voor Democratie 2
CDA 2
BIJ1 2
Respect Almere 1
Almere Partij / OPA 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)