Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2010

Gemeenschappelijke regeling

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

Adresgegevens

Postadres Vosselmanstraat 203
7311 CL Apeldoorn
Gelderland
Postadres Postbus 234
7300 AE Apeldoorn

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2010
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Attributie,
Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
Archiefzorgdrager Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
Beleidsterreinen openbare orde en veiligheid,
openbare orde en veiligheid | veiligheid,
organisatie en bedrijfsvoering,
zorg en gezondheid

Bevoegdheden

Wet veiligheidsregio’s Artikel 10

Bij de regeling, bedoeld in artikel 9, worden aan het bestuur van de veiligheidsregio de volgende taken en bevoegdheden overgedragen:

a. het inventariseren van risico’s van branden, rampen en crises;

b. het adviseren van het bevoegd gezag over risico’s van branden, rampen en crises in de bij of krachtens de wet aangewezen gevallen alsmede in de gevallen die in het beleidsplan zijn bepaald;

c. het adviseren van het college van burgemeester en wethouders over de taak, bedoeld in artikel 3, eerste lid;

d. het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing;

e. het instellen en in stand houden van een brandweer;

f. het instellen en in stand houden van een GHOR;

g. het voorzien in de meldkamerfunctie;

h. het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel;

i. het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten van de veiligheidsregio en tussen deze diensten en de andere diensten en organisaties die betrokken zijn bij de onder d, e, f, en g genoemde taken.

Artikel 5 Bevoegdheden

  1. De veiligheidsregio heeft alle bevoegdheden tot regeling, bestuur en beheer die nodig zijn voor de uitvoering van de aan de veiligheidsregio in artikel 4, eerste lid, opgedragen taken.

  2. De veiligheidsregio is bevoegd om deel te nemen aan een gemeenschappelijke regeling, als bedoeld in de artikelen 93 en 96 van de wet, voor zover zij daar reeds deelnemer van is op de dag van inwerkingtreding van de eerste wijziging van deze regeling.

  3. De veiligheidsregio sluit zich aan bij de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s die door de 25 veiligheidsregio’s wordt opgericht om namens de besturen van de veiligheidsregio’s afspraken te maken over de arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de veiligheidsregio’s.

Deelnemende organisaties (22)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-04-2010 Gemeente Aalten College van burgemeester en wethouders
01-04-2010 Gemeente Apeldoorn College van burgemeester en wethouders
01-04-2010 Gemeente Berkelland College van burgemeester en wethouders
01-04-2010 Gemeente Bronckhorst College van burgemeester en wethouders
01-04-2010 Gemeente Brummen College van burgemeester en wethouders
01-04-2010 Gemeente Doetinchem College van burgemeester en wethouders
01-04-2010 Gemeente Elburg College van burgemeester en wethouders
01-04-2010 Gemeente Epe College van burgemeester en wethouders
01-04-2010 Gemeente Ermelo College van burgemeester en wethouders
01-04-2010 Gemeente Harderwijk College van burgemeester en wethouders
01-04-2010 Gemeente Hattem College van burgemeester en wethouders
01-04-2010 Gemeente Heerde College van burgemeester en wethouders
01-04-2010 Gemeente Lochem College van burgemeester en wethouders
01-04-2010 Gemeente Montferland College van burgemeester en wethouders
01-04-2010 Gemeente Nunspeet College van burgemeester en wethouders
01-04-2010 Gemeente Oldebroek College van burgemeester en wethouders
01-04-2010 Gemeente Oost Gelre College van burgemeester en wethouders
01-04-2010 Gemeente Oude IJsselstreek College van burgemeester en wethouders
01-04-2010 Gemeente Putten College van burgemeester en wethouders
01-04-2010 Gemeente Voorst College van burgemeester en wethouders
01-04-2010 Gemeente Winterswijk College van burgemeester en wethouders
01-04-2010 Gemeente Zutphen College van burgemeester en wethouders

Doel

De Veiligheidsregio behartigt de belangen van de gemeenten op het terrein van de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening met behoud van de lokale verankering, zoals neergelegd in de Wet veiligheidsregio's.

Grondslagen (9)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (7)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
Afkorting VNOG
Datum van oprichting 01-04-2010
Telefoon (088) 310 40 00
Internet https://www.vnog.nl (algemeen)
E-mail info@vnog.nl
Contactpagina https://www.vnog.nl/
https://www.vnog.nl/vnog/bestuur

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?