Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen

Gemeenschappelijke regeling

Adresgegevens

Bezoekadres Lloydsweg 17
9641 KJ Veendam
Postadres Postbus 97
9640 AB Veendam

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Omgevingsdienst Groningen
Archiefzorgdrager Omgevingsdienst Groningen
Beleidsterreinen cultuur en recreatie | recreatie,
economie,
economie | energie,
economie | handel,
economie | ondernemen,
natuur en milieu | afval,
natuur en milieu | bodem,
natuur en milieu | geluid,
natuur en milieu | lucht,
natuur en milieu | natuur- en landschapsbeheer,
natuur en milieu | stoffen,
natuur en milieu | water,
openbare orde en veiligheid | veiligheid,
organisatie en bedrijfsvoering,
ruimte en infrastructuur | netwerken,
ruimte en infrastructuur | ruimtelijke ordening,
ruimte en infrastructuur | waterbeheer,
verkeer | openbaar vervoer,
verkeer | rail- en wegverkeer,
verkeer | scheepvaart,
wonen | bouwen en verbouwen,
wonen | woningmarkt

Bevoegdheden

Artikel 9 Mandaat

  1. Besluiten als bedoeld in artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht die volgen uit de werkzaamheden die de Omgevingsdienst Groningen voor de deelnemers uitvoert worden bij voorkeur door de Omgevingsdienst Groningen (in mandaat) en niet door de deelnemers genomen.

    De deelnemers verlenen daarvoor mandaat aan de directeur onderscheidenlijk het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Groningen voor het nemen van besluiten. Zij verlenen dit mandaat bij separaat besluit. Hiervoor wordt door het Algemeen Bestuur een modelmandaatbesluit opgesteld.

  2. Ten aanzien van de aan de Omgevingsdienst Groningen in mandaat toekomende taken, kan ondermandaat worden verleend. De deelnemers kunnen aan het verlenen van ondermandaat voorwaarden stellen of daarvoor grenzen bepalen.

Deelnemende organisaties (11)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-05-2013 Gemeente Groningen College van burgemeester en wethouders
01-05-2013 Gemeente Oldambt College van burgemeester en wethouders
01-05-2013 Gemeente Pekela College van burgemeester en wethouders
01-05-2013 Gemeente Stadskanaal College van burgemeester en wethouders
01-05-2013 Gemeente Veendam College van burgemeester en wethouders
01-05-2013 Provincie Groningen Gedeputeerde staten
01-01-2018 Gemeente Midden-Groningen College van burgemeester en wethouders
01-01-2018 Gemeente Westerwolde College van burgemeester en wethouders
01-01-2019 Gemeente Het Hogeland College van burgemeester en wethouders
01-01-2019 Gemeente Westerkwartier College van burgemeester en wethouders
01-01-2021 Gemeente Eemsdelta College van burgemeester en wethouders

Doel

De Omgevingsdienst Groningen is ingesteld om vergunningverlenende, toezichthoudende en handhavingstaken op het gebied van het omgevingsdomein voor de deelnemers uit te voeren, waarmee de deelnemers de kwaliteit van de uitvoering van deze taken willen verbeteren.

Grondslagen (9)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (7)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Omgevingsdienst Groningen
Afkorting ODG
Datum van oprichting 01-05-2013
Telefoon (0598) 78 80 00 (algemeen)
Internet https://od-groningen.nl (algemeen)
E-mail info@od-groningen.nl (algemeen)
Contactpagina https://od-groningen.nl/contact/

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?