Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2022

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 28-02-2022 Op 20-02-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 28-02-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Prins Bernhardplein 112
1508 XB Zaandam
Postadres Postbus 150
1500 ED Zaandam

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2022
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Attributie,
Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Archiefzorgdrager Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Beleidsterreinen openbare orde en veiligheid,
openbare orde en veiligheid | criminaliteit,
openbare orde en veiligheid | veiligheid,
organisatie en bedrijfsvoering,
zorg en gezondheid

Bevoegdheden

Artikel 5. Bevoegdheden

De veiligheidsregio heeft alle bevoegdheden tot regeling, bestuur en beheer die nodig zijn voor de uitvoering van de aan de veiligheidsregio opgedragen taken.

Deelnemende organisaties (7)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2008 Gemeente Edam-Volendam College van burgemeester en wethouders
01-01-2008 Gemeente Landsmeer College van burgemeester en wethouders
01-01-2008 Gemeente Oostzaan College van burgemeester en wethouders
01-01-2008 Gemeente Purmerend College van burgemeester en wethouders
01-01-2008 Gemeente Waterland College van burgemeester en wethouders
01-01-2008 Gemeente Wormerland College van burgemeester en wethouders
01-01-2008 Gemeente Zaanstad College van burgemeester en wethouders

Doel

De veiligheidsregio behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op de volgende terreinen:

a. brandweerzorg;

b. geneeskundige hulpverlening;

c. rampenbestrijding en crisisbeheersing;

d. het beheer van een gemeenschappelijke meldkamerfunctie.

Grondslagen (8)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (6)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Afkorting VrZW
Datum van oprichting 01-01-2008
Telefoon (088) 751 20 00 (algemeen)
Fax (075) 617 41 41
Internet https://www.veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl (algemeen)
E-mail info@vrzw.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl/contact

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?