Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Rekenkamer Oost-Nederland

Gemeenschappelijke regeling

Adresgegevens

Bezoekadres Sijzenbaanplein 11-15
7411 HL Deventer
Overijssel
Bezoekadres Sijzenbaanplein 11-15
7411 HL Deventer
Overijssel

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Rekenkamer Oost-Nederland
Samenwerkingsvorm Gemeenschappelijk orgaan
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Rekenkamer Oost-Nederland

Bevoegdheden

Artikel 9. Privaatrechtelijke rechtshandelingen

  1. Gedeputeerde Staten van Gelderland dragen er zorg voor dat aan het bestuur de bevoegdheid wordt toegekend te besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen ter uitvoering van de aan de rekenkamer opgedragen taak.

  2. De Commissaris van de Koningin van Gelderland draagt er zorg voor dat aan de voorzitter van het bestuur de bevoegdheid wordt toegekend tot vertegenwoordiging bij het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen ter uitvoering van de aan de rekenkamer opgedragen taak.

  3. Het bestuur en de voorzitter kunnen de directeur zoals bedoeld in artikel 13, tweede lid van deze regeling, machtigen de in het eerste en tweede lid bedoelde bevoegdheden uit te oefenen.

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2005 Provincie Gelderland Provinciale staten
01-01-2005 Provincie Overijssel Provinciale staten

Doel

Het belang ter behartiging waarvan deze regeling is aangegaan, is het instellen van een gemeen­schappelijke rekenkamer als bedoeld in artikel 79l van de Provinciewet.

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (2)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Rekenkamer Oost-Nederland
Afkorting RKON
Datum van oprichting 01-01-2005
Telefoon (0570) 66 58 00 (algemeen)
Internet https://rekenkameroost.nl (algemeen)
https://rekenkameroost.nl/contact (contactformulier)
E-mail info@rekenkameroost.nl (algemeen)
Contactpagina https://rekenkameroost.nl/contact

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?