Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland en omstreken

Gemeenschappelijke regeling

Adresgegevens

Bezoekadres Overschieseweg 310
3112 NC Schiedam
Postadres Overschieseweg 310
3112 NC Schiedam

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijk regeling Groenalliantie Midden-Holland en omstreken
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Groenalliantie Midden-Holland en omstreken
Archiefzorgdrager Groenalliantie Midden-Holland en omstreken

Bevoegdheden

Aan het bestuur van de groenalliantie worden ter vervulling van het in artikel 4 omschreven doel alle bevoegdheden van regeling en bestuur toegekend binnen de grenzen van de wet.

Deelnemende organisaties (5)

Datum toetreding Organisatie
01-05-2014 Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
01-05-2014 Gemeente Gouda
01-05-2014 Gemeente Krimpen aan den IJssel
01-05-2014 Gemeente Krimpenerwaard
01-05-2014 Gemeente Waddinxveen

Doel

De regeling wordt getroffen ter behartiging van de bovengemeentelijke belangen inzake het beheer en de ontwikkeling van groengebieden binnen het werkgebied van de groenalliantie, daaronder begrepen het behoud en de versterking van de groen- en recreatieve verbindingen, de landschappelijke kwaliteiten van en de biodiversiteit binnen de groengebieden, alsmede de bevordering van de leefbaarheid en de toeristische aantrekkingskracht daarvan.

Grondslagen (3)

Wettelijke grondslagen (3)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Groenalliantie Midden-Holland en omstreken
Datum van oprichting 01-05-2014
Telefoon (010) 298 10 10 (algemeen)
Internet https://groenalliantiemiddenholland.nl (algemeen)
https://groenalliantiemiddenholland.nl/shortcuts/sendcontactmessage.aspx (contact)

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?