Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Waterlands Archief

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 24-02-2023 t/m heden

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 18-03-2024 Op 08-08-2023 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 18-03-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Wielingenstraat 75
1441 ZN Purmerend
Postadres Wielingenstraat 75
1441 ZN Purmerend

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Waterlands Archief
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Waterlands Archief
Archiefzorgdrager Waterlands Archief
Beleidsterreinen cultuur en recreatie | cultureel erfgoed,
organisatie en bedrijfsvoering | informatievoorziening en ICT

Bevoegdheden

Artikel 4 Taken en bevoegdheden bestuur

 1. Aan het bestuur van het Waterlands Archief zijn de navolgende werkzaamheden, taken en bevoegdheden van de colleges overgedragen:

  1. de beheerstaken, te onderscheiden in het behouden, bewerken en benutten van de archiefbescheiden die berusten in de in artikel 3 genoemde archiefbewaarplaatsen;

  2. de taken en bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 15, derde lid, 16, tweede lid, 19, 31 en 32, derde lid, van de Archiefwet 1995;

 2. Het bestuur van het Waterlands Archief voert aanvullend op de in lid 1 genoemde werkzaamheden, taken en bevoegdheden de navolgende taken voor de gemeenten uit:

  1. het adviseren en het doen van voorstellen aan de colleges van de gemeenten over de taken en bevoegdheden, die door de colleges van de gemeenten worden uitgevoerd ingevolge de artikelen 5, 7, 8, 12, 13, 15, eerste en tweede lid, 30 en 32, tweede lid, van de Archiefwet 1995, en

  2. het verrichten van door de colleges opgedragen andere taken die verband houden met de behartiging van de belangen, bedoeld in artikel 3.

Deelnemende organisaties (5)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
15-09-1971 Gemeente Edam-Volendam College van burgemeester en wethouders
15-09-1971 Gemeente Landsmeer College van burgemeester en wethouders
15-09-1971 Gemeente Purmerend College van burgemeester en wethouders
15-09-1971 Gemeente Wormerland College van burgemeester en wethouders
01-01-1991 Gemeente Waterland College van burgemeester en wethouders

Doel

 1. De regeling wordt getroffen met het doel de belangen van de colleges bij alle aangelegenheden betreffende de archiefbescheiden en collecties die berusten in de archiefbewaarplaatsen van de gemeenten, in gezamenlijkheid te behartigen.

 2. Het Waterlands Archief is mede ingesteld met het doel om in beperkte omvang diensten aan derden te leveren ten aanzien van het beheer van archiefbescheiden en collecties.

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Waterlands Archief
Datum van oprichting 15-09-1971
Telefoon (0299) 41 15 30 (algemeen)
Internet https://waterlandsarchief.nl (algemeen)
E-mail info@waterlandsarchief.nl (algemeen)
factuur@waterlandsarchief.nl (sturen van een factuur)
educatie@waterlandsarchief.nl (vragen over educatie)
Contactpagina https://waterlandsarchief.nl/contact

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?