Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Rhenen (Rhenen)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 11-05-2024 Op 11-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 11-05-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Nieuwe Veenendaalseweg 75
3911 MG RHENEN
Utrecht
Wijze van afspraak maken Online: https://www.rhenen.nl/info-over-de-gemeente/afspraak-maken
Telefoon: (0317) 68 16 81
Postadres Postbus 201
3910 AE RHENEN

Contactgegevens

Telefoon (0317) 68 16 81 (algemeen)
Internet http://www.rhenen.nl (algemeen)
E-mail info@rhenen.nl (algemeen)

Organisatieonderdelen

Algemene informatie

Afkorting Rhenen

Geografische informatie

Oppervlakte 43 km2
Aantal inwoners 20235
Inwoners per km2 470
Bevat plaatsen Elst UT, Rhenen

Functies

Burgemeester waarnemend Mw. C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld (PvdA)
Fractievoorzitter Dhr. B. Hartholt (CDA),
Dhr. B.E. Oosterhoff (ChristenUnie),
Mw. C.S.J. Folmer (D66),
Mw. G.R. Geerts (Progressief Rhenen/GroenLinks),
Dhr. E.A. Brouwer (PvdA),
Mw. G. Wiesenekker (Rhenens Belang),
Dhr. L. van der Tang (SGP),
Dhr. L. Schenk (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. P. Bonthuis
Locoburgemeester Dhr. G.J. van Laar (SGP)
Raadsgriffier Mw. K. Koopman
Raadslid Dhr. B. Hartholt (CDA),
Dhr. B.E. Oosterhoff (ChristenUnie),
Mw. C.S.J. Folmer (D66),
Mw. B. Jansen (D66),
Dhr. J.H. Agricola (Progressief Rhenen/GroenLinks),
Mw. G.R. Geerts (Progressief Rhenen/GroenLinks),
Dhr. J. Hermsen (Progressief Rhenen/GroenLinks),
Dhr. E.A. Brouwer (PvdA),
Dhr. W.J.M. Oorschot (Rhenens Belang),
Dhr. H. Pabst-van't Slot (Rhenens Belang),
Mw. G. Wiesenekker (Rhenens Belang),
Dhr. J. Bosch (SGP),
Dhr. G. Hovestad (SGP),
Dhr. G.J. van Leeuwen (SGP),
Dhr. M.G. Mulder (SGP),
Dhr. L. van der Tang (SGP),
Mw. I.S.A. Kiewiet (VVD),
Dhr. R. Salari (VVD),
Dhr. L. Schenk (VVD)
Wethouder Dhr. B.J.N. Fintelman (CDA),
Dhr. drs. J.G. Boerkamp (D66),
Dhr. D. Poortinga (Rhenens Belang),
Dhr. G.J. van Laar (SGP)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (9)

Organisatiebeschrijving

De ambtelijke organisatie werkt aan de doelen van het gemeentebestuur. De gemeentesecretaris geeft leiding aan vier managers die elk hun teams aansturen. Bij de gemeente werken circa 160 medewerkers.

Raad (19 zetels)

Partij Aantal zetels
SGP 5
Progressief Rhenen/GroenLinks 3
Rhenens Belang 3
VVD 3
D66 2
PvdA 1
ChristenUnie 1
CDA 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0340
KVK-nummer 30283218

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT).
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?