Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Gemert-Bakel (Gemert-Bakel)

Gemeente

Actief van 01-01-1997 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 06-04-2024 Op 06-04-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 06-04-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Ridderplein 1
5421 CV GEMERT
Noord-Brabant
Postadres Postbus 10000
5420 DA GEMERT

Contactgegevens

Telefoon (0492) 37 85 00 (algemeen)
Internet http://www.gemert-bakel.nl (algemeen)
E-mail gemeente@gemert-bakel.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Gemert-Bakel

Geografische informatie

Oppervlakte 123,62 km2
Aantal inwoners 31435
Inwoners per km2 254
Bevat plaatsen Bakel, De Mortel, De Rips, Elsendorp, Gemert, Handel, Milheeze

Functies

Burgemeester Dhr. M.S. van Veen (VVD)
Fractievoorzitter Dhr. ing. S. Janszen (CDA),
Dhr. L.J.J. van den Berg (D66),
Dhr. A.M. Coopmans (Dorpspartij),
Mw. A.E.A.G. de Laat (Lokale Realisten),
Dhr. J. Vroomans (Politiek op inhoud),
Dhr. M.G. Vos (Sociaal Gemert-Bakel),
Mw. J.T.M. van Berlo- van Ginneken (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. Sennema
Locoburgemeester Mw. ing. W.S.A. van Zeeland (CDA)
Raadsgriffier Mw. M.C.P. Laurenssen
Raadslid Dhr. Th. van den Berkmortel (CDA),
Dhr. T.J.J. van den Elsen (CDA),
Dhr. ing. S. Janszen (CDA),
Dhr. H.A.J. van Kessel (CDA),
Dhr. J.J.W.M. van Loon (CDA),
Dhr. W.M. Meulenmeesters (CDA),
Dhr. H.W. Schoone (CDA),
Mw. J.H.H.M. Smits-Overbeek (CDA),
Dhr. L.J.J. van den Berg (D66),
Mw. F.J.A Dekker (D66),
Dhr. A.M. Coopmans (Dorpspartij),
Dhr. A.W.J. van Kollenburg (Dorpspartij),
Dhr. Y.T.C. van Lieshout (Dorpspartij),
Mw. M.W.P.H. Verkuijlen (Dorpspartij),
Dhr. B. Geerts (Lokale realisten),
Dhr. W.P.M. van den Heuvel (Lokale Realisten),
Mw. A.E.A.G. de Laat (Lokale Realisten),
Dhr. D.H. Bastiaannet (Politiek op inhoud),
Dhr. J. Vroomans (Politiek op inhoud),
Mw. T.G.P. van den Eventuin-Boogaerts (Sociaal Gemert-Bakel),
Dhr. C.G.P.J. Remmers (Sociaal Gemert-Bakel),
Dhr. M.G. Vos (Sociaal Gemert-Bakel),
Mw. J.T.M. van Berlo- van Ginneken (VVD)
Wethouder Mw. J.M. Coppens (CDA),
Mw. ing. W.S.A. van Zeeland (CDA),
Mw. mr. W.C.P. Steeghs (Dorpspartij),
Dhr. M.P. Bankers (Lokale Realisten)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (8)

Raad (23 zetels)

Partij Aantal zetels
CDA 8
Sociaal Gemert-Bakel 3
Politiek op inhoud 2
Dorpspartij 2
Dorpspartij 2
Lokale Realisten 2
D66 2
VVD 1
Lokale realisten 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm1652
KVK-nummer 50371746

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT).
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?