Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Vaals (Vaals)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 04-05-2022 Op 04-05-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 04-05-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Von Clermontplein 15
6291 AT VAALS
Provincie Limburg
Postadres Postbus 450
6290 AL VAALS
Telefoon (043) 306 85 68 (algemeen)
Internet http://www.vaals.nl (algemeen)
E-mail info@vaals.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (12)

Algemene informatie

Oppervlakte 23,90 km2
Aantal inwoners 9874
Inwoners per km2 413
Plaatsen binnen deze gemeente Lemiers, Vaals, Vijlen

Functies

Burgemeester Dhr. mr. H.M.H. Leunessen (PvdA)
Fractievoorzitter Dhr. G.C.H. van Vliet (CDA),
Mw. drs. J.P. Verbeek-Benink (Het Alternatief),
Dhr. G. Lucchesi (Lokaal!),
Dhr. J. Vroemen (Nuj Lies Vroemen),
Dhr. J. Winkens (PvdA)
Gemeentesecretaris Dhr. mr. drs. J.H.M.J. Bertram
Locoburgermeester Dhr. mr. J.P.M.H. Kompier (Lokaal!)
Raadslid Dhr. J.C. Coenen (CDA),
Dhr. P. Simons (CDA),
Dhr. G.C.H. van Vliet (CDA),
Mw. drs. J.P. Verbeek-Benink (Het Alternatief),
Dhr. R. Braun (Het Alternatief),
Dhr. G. Lucchesi (Lokaal!),
Mw. C. Haanen-Stals (Het Alternatief),
Dhr. A. Hamaekers (Nuj Lies Vroemen),
Dhr. J. Vroemen (Nuj Lies Vroemen),
Dhr. mr. J.P.M.H. Kompier (Lokaal!),
Mw. K. Pakbiers-Renericken (PvdA),
Dhr. J. Winkens (PvdA),
Dhr. M.H. Jussen (VisieVaals),
Dhr. R. Krämer (VisieVaals),
Mw. I. Savelberg-Jussen (VisieVaals)
Wethouder Dhr. J.C. Coenen (CDA),
Dhr. mr. J.P.M.H. Kompier (Lokaal!),
Dhr. P. de Graauw (V&O)

Gemeenteraad (15 zetels)

Partij Aantal zetels
CDA 3
Het Alternatief 3
Lokaal! 2
PvdA 2
Nuj Lies Vroemen 2
VisieVaals 3

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)