Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Papendrecht (Papendrecht)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 19-04-2022 Op 19-04-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 19-04-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Markt 22
3351 PB PAPENDRECHT
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 11
3350 AA PAPENDRECHT
Telefoon 14 078 (algemeen)
Internet http://www.papendrecht.nl (algemeen)
E-mail info@papendrecht.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7)

Algemene informatie

Oppervlakte 10,77 km2
Aantal inwoners 32264
Inwoners per km2 2995
Plaatsen binnen deze gemeente Papendrecht

Functies

Burgemeester waarnemend Mw. mr. A.M.M. Jetten (PvdA)
Fractievoorzitter Dhr. L.T. van den Dool (CDA),
Mw. T.C. van Es (D66),
Dhr. R. Lammers (Onafhankelijk Papendrecht),
Mw. D. Yildiz-Karso (PvdA),
Dhr. A.J. Kosten (SGP),
Mw. S.H. de Keizer (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. J.M Ansems
Locoburgermeester Dhr. A.M.J.M. Janssen (PAB)
Raadsgriffier Mw. M.A.P. Muijzer-van der Meijden
Raadslid Dhr. L.T. van den Dool (CDA),
Mw. A. Verschoor (CDA),
Mw. K.E. Middelkoop-van den Andel (CDA),
A.A.S. Stigter (ChristenUnie),
Dhr. J.L. van Erk (ChristenUnie),
N. Heteren (D66),
Mw. T.C. van Es (D66),
P.C. Grimmius (GroenLinks),
Dhr. R. Lammers (Onafhankelijk Papendrecht),
M.G.C.H. Hardam (OP (Onafhankelijk Papendrecht)),
H.C.T.J. Hoekstra (OP (Onafhankelijk Papendrecht)),
P.C. Spitsbaard (OP (Onafhankelijk Papendrecht)),
A. Tieleman (PAB (Papendrechts Algemeen Belang)),
Dhr. M.H.A. Verweij (PAB (Papendrechts Algemeen Belang)),
Dhr. S. Torun (PAB (Papendrechts Algemeen Belang)),
Mw. A.J.P. Verweij-Heijstek (PAB (Papendrechts Algemeen Belang)),
Mw. H.M. van Wijngaarden (PAB (Papendrechts Algemeen Belang)),
Mw. D. Yildiz-Karso (PvdA),
A. Boersma (SGP),
Dhr. A.J. Kosten (SGP),
P.J. Giessen (VVD),
Mw. S.H. de Keizer (VVD),
H.D. Stouthart (VVD)
Wethouder Dhr. C. de Ruijter (ChristenUnie),
Dhr. A.M.J.M. Janssen (PAB),
Mw. C Verver - van Geesbergen (PAB)

Gemeenteraad (23 zetels)

Partij Aantal zetels
PAB (Papendrechts Algemeen Belang) 5
VVD 3
CDA 3
OP (Onafhankelijk Papendrecht) 3
D66 2
SGP 2
ChristenUnie 2
Onafhankelijk Papendrecht 1
PvdA 1
GroenLinks 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)