Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Montfoort (Montfoort)

Gemeente

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 09-07-2023 Op 09-07-2023 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 09-07-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Kasteelplein 5
3417 JG MONTFOORT
Utrecht
Postadres Postbus 41
3417 ZG MONTFOORT

Contactgegevens

Telefoon (0348) 47 64 00 (algemeen)
Internet http://www.montfoort.nl (algemeen)
E-mail info@montfoort.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Montfoort

Geografische informatie

Oppervlakte 38,22 km2
Aantal inwoners 13929
Inwoners per km2 364
Bevat plaatsen Linschoten, Montfoort

Functies

Burgemeester Mw. mr. P.J. van Hartskamp-de Jong (VVD)
Fractievoorzitter Mw. N.M. van Kooten (CDA),
Dhr. T. Kok (ChristenUnie),
Dhr. C. Schrijver (D66),
Dhr. E. Verkaik (Inwonersbelangen Montfoort Linschoten),
Dhr. L. Hoogstraten (Lokaal Montfoort),
Mw. I. van der Horst (Progressief Akkoord),
Dhr. B.C. Timmerarends (SGP),
Dhr. M. Andriessen (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. M.H. van der Veer
Locoburgemeester Dhr. C.L. Jonkers (Lokaal Montfoort)
Raadsgriffier Mw. S. Meijer
Raadslid Mw. N.M. van Kooten (CDA),
Dhr. E.P. Verweij (CDA),
Dhr. T. Kok (ChristenUnie),
Dhr. C. Schrijver (D66),
Dhr. E. Verkaik (Inwonersbelangen Montfoort Linschoten),
Dhr. M. Herben (Lokaal Montfoort),
Dhr. L. Hoogstraten (Lokaal Montfoort),
Dhr. D. van Lieshout (Lokaal Montfoort),
Dhr. A. van der Veen (Lokaal Montfoort),
Mw. I. van der Horst (Progressief Akkoord),
Dhr. P. Pennarts (Progressief Akkoord),
Dhr. S. van den Berg (SGP),
Dhr. B.C. Timmerarends (SGP),
Dhr. M. Andriessen (VVD),
Dhr. F. van Rooijen (VVD)
Wethouder Dhr. C. van Dalen (CDA),
Mw. A.P.M. van de Poll (ChristenUnie),
Dhr. C.L. Jonkers (Lokaal Montfoort),
Dhr. W. van Wikselaar (SGP)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7)

Raad (15 zetels)

Partij Aantal zetels
Lokaal Montfoort 4
Progressief Akkoord 2
CDA 2
VVD 2
SGP 2
ChristenUnie 1
Inwonersbelangen Montfoort Linschoten 1
D66 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0335
KVK-nummer 30277195

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?