Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Organisatieonderdelen

Stafdirectie Coordinatie Vreemdelingenketen (SCV)

Organisatieonderdeel

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 17-07-2008 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 12-08-2021) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 17-07-2008 doorgevoerd.

Contactgegevens

Telefoon (070) 370 80 50 (algemeen)
Fax (070) 370 77 66

Onderdeel van

Functies

Directeur drs. W.L.J. van de Griendt
Plv. Directeur/Clusterhoofd Keteninformatie dr. B. Jansen
Clusterhoofd Ketenorganisatie M.A. Liefrink
Directiesecretaris drs. F.A. Poll
Secretariaat Secretariaat

Organisatiebeschrijving

TAAK: De Stafdirectie Coordinatie Vreemdelingenketen (SCV) draagt zorg voor samenhang tussen de verschillende (uitvoerings-) organisaties en (werk-) processen in de vreemdelingenketen. het waarborgt dat de ketenpartners hun primaire processen zodanig inrichten en uitvoeren, dat een optimaal resultaat in de vreemdelingenketen als geheel wordt bereikt en de doelstellingen slagvaardig worden gerealiseerd. SCV geeft structurele invulling aan de sturing en coördinatie van de vreemdelingenketen en zorgt ervoor dat de organisaties binnen de vreemdelingenketen in staat zijn de doorlooptijden te verkorten en hun taken in de vreemdelingenketen op rechtvaardige en zorgvuldige wijze uit te voeren. SCV bewaakt dat keuzes van en over ketenorganisaties in ketenperspectief worden genomen.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?