Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland

Gemeenschappelijke regeling

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 15-05-2018 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 15-05-2018) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 15-05-2018 doorgevoerd.
Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Zeven Alleetjes 1
8011 CV Zwolle
Provincie Overijssel
Postadres Postbus 1453
8001 BL Zwolle
Telefoon (038) 428 14 28 (algemeen)
Internet https://www.ggdijsselland.nl (algemeen)
E-mail info@ggdijsselland.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Regeling GGD IJsselland
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder GGD IJsselland
Archiefzorgdrager GGD IJsselland
Beleidsterreinen openbare orde en veiligheid | criminaliteit,
organisatie en bedrijfsvoering,
zorg en gezondheid

Bevoegdheden

Het samenwerkingsverband heeft de volgende taken en bevoegdheden:

  • wettelijke taken en bevoegdheden als GGD, zoals instellen gezondheidsdienst en toezicht uitvoering Wet Kinderopvang;
  • taken en bevoegdheden in vrijwillige samenwerking die een (of meer) gemeente(n) opdragen, het instellen van een Halt-bureau en de bevoegdheid tot aanwijzen van een gemeentelijke lijkschouwer. Zie verder artikelen 5 en 6 van de regeling.

Deelnemende organisaties (11)

Datum toetreding Organisatie
01-01-2009 Gemeente Dalfsen
01-01-2009 Gemeente Deventer
01-01-2009 Gemeente Hardenberg
01-01-2009 Gemeente Kampen
01-01-2009 Gemeente Olst-Wijhe
01-01-2009 Gemeente Ommen
01-01-2009 Gemeente Raalte
01-01-2009 Gemeente Staphorst
01-01-2009 Gemeente Steenwijkerland
01-01-2009 Gemeente Zwartewaterland
01-01-2009 Gemeente Zwolle

Doel

GGD IJsselland is ingesteld voor de gezamenlijke behartiging van de belangen van deelnemende gemeenten op met name het terrein van de publieke gezondheidszorg, zulks met inachtneming van hetgeen in deze regeling nader is bepaald met betrekking tot de taken en bevoegdheden van het samenwerkingsverband.

Financieel

Organisatiecode 0670
KvK-nummer 50594761

Grondslagen (10)

Instellingsbesluiten (3)

Wettelijke grondslagen (7)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan GGD IJsselland
Afkorting GGD IJsselland
Datum van oprichting 01-01-2009
Bezoekadres Zeven Alleetjes 1
8011 CV Zwolle
Postadres Postbus 1453
8001 BL Zwolle
Telefoon (038) 428 14 28 (algemeen)
Internet https://www.ggdijsselland.nl (algemeen)
E-mail info@ggdijsselland.nl (algemeen)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.