Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland

Gemeenschappelijke regeling

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

Adresgegevens

Bezoekadres Zijlweg 200
2015 CK Haarlem
Postadres Postbus 5514
2000 GM Haarlem

Algemene informatie

Citeertitel gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Attributie,
Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Veiligheidsregio Kennemerland
Archiefzorgdrager Veiligheidsregio Kennemerland
Beleidsterreinen openbare orde en veiligheid,
openbare orde en veiligheid | veiligheid,
zorg en gezondheid

Bevoegdheden

Artikel 15: Bevoegdheden

Het algemeen bestuur heeft in het kader van de uitvoering van deze regeling:

a. de bevoegdheid tot het instellen van een commissie met het oog op de behartiging van bepaalde belangen zoals bedoeld in artikel 25 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

b. bevoegdheden zoals omschreven in artikel 25, derde lid onder a. tot en met c. van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

c. de bevoegdheden tot oprichting van en deelneming in privaatrechtelijke rechtspersonen als omschreven in artikel 31a van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Deelnemende organisaties (10)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2008 Gemeente Beverwijk College van burgemeester en wethouders
01-01-2008 Gemeente Bloemendaal College van burgemeester en wethouders
01-01-2008 Gemeente Haarlem College van burgemeester en wethouders
01-01-2008 Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude College van burgemeester en wethouders
01-01-2008 Gemeente Haarlemmermeer College van burgemeester en wethouders
01-01-2008 Gemeente Heemskerk College van burgemeester en wethouders
01-01-2008 Gemeente Heemstede College van burgemeester en wethouders
01-01-2008 Gemeente Uitgeest College van burgemeester en wethouders
01-01-2008 Gemeente Velsen College van burgemeester en wethouders
01-01-2008 Gemeente Zandvoort College van burgemeester en wethouders

Doel

De veiligheidsregio heeft tot doel om ter behartiging van de gemeentelijke belangen:

a. uitvoering te geven aan de Wet veiligheidsregio’s;

b. uitvoering te geven aan de Wet publieke gezondheid;

c. het fungeren als overlegplatform voor onderwerpen op het gebied van veiligheid, brandweer en gezondheid, maatschappelijke zorg en jeugd voor zover deze het verzorgingsgebied van de deelnemende gemeenten gezamenlijk betreffen;

d. uitvoering te geven aan andere gemeentelijke taken op het terrein van veiligheid, brandweer en gezondheid, maatschappelijke zorg en jeugd.

Grondslagen (7)

Instellingsbesluiten (3)

Wettelijke grondslagen (4)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Veiligheidsregio Kennemerland
Afkorting VRK
Datum van oprichting 01-01-2008
Telefoon (023) 515 95 00 (algemeen)
Internet https://www.vrk.nl (algemeen)
E-mail vrk@vrk.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?