Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant

Gemeenschappelijke regeling

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

Adresgegevens

Bezoekadres Reitseplein 3
5037 AA Tilburg
Postadres Postbus 3024
5003 DA Tilburg

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder GGD Hart voor Brabant
Archiefzorgdrager GGD Hart voor Brabant

Bevoegdheden

Artikel 10 Het dagelijks bestuur

 1. Het dagelijks bestuur vergadert ten minste zesmaal per jaar en verder zo dikwijls als de voorzitter dit nodig oordeelt of ten minste drie leden van het dagelijks bestuur dit schriftelijk verzoeken, onder opgave van de te behandelen onderwerpen, waarna de vergadering binnen veertien dagen plaatsvindt.

 2. De artikelen 28, eerste tot en met derde lid, 29, 30 en 56 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing.

 3. Elk lid heeft in de vergadering van het dagelijks bestuur één stem.

 4. Het dagelijks bestuur stelt een reglement van orde vast voor zijn vergaderingen.

 5. Aan het dagelijks bestuur behoren alle bevoegdheden behalve de volgende bevoegdheden van het algemeen bestuur:

  • het besluiten over toetreden, uittreden, wijzigen en opheffen, zoals bedoeld in
   hoofdstuk 6;

  • het vaststellen van de jaarstukken en het vaststellen en/of wijzigen van de begroting en het basispakket;

  • het besluiten tot het oprichten van en deelnemen in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen.

 6. Het dagelijks bestuur kan de uitoefening van zijn bevoegdheden voor zover als mogelijk in mandaat opdragen aan de directeur. Een door het dagelijks bestuur vast te stellen organisatie-verordening beschrijft de taken van de directeur en de wijze waarop het dagelijks bestuur toeziet op de uitvoering daarvan.

Deelnemende organisaties (25)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2001 Gemeente Bernheze College van burgemeester en wethouders
01-01-2001 Gemeente Boekel College van burgemeester en wethouders
01-01-2001 Gemeente Boxmeer College van burgemeester en wethouders
01-01-2001 Gemeente Boxtel College van burgemeester en wethouders
01-01-2001 Gemeente Cuijk College van burgemeester en wethouders
01-01-2001 Gemeente Dongen College van burgemeester en wethouders
01-01-2001 Gemeente Gilze en Rijen College van burgemeester en wethouders
01-01-2001 Gemeente Goirle College van burgemeester en wethouders
01-01-2001 Gemeente Grave College van burgemeester en wethouders
01-01-2001 Gemeente Haaren College van burgemeester en wethouders
01-01-2001 Gemeente 's-Hertogenbosch College van burgemeester en wethouders
01-01-2001 Gemeente Heusden College van burgemeester en wethouders
01-01-2001 Gemeente Hilvarenbeek College van burgemeester en wethouders
01-01-2001 Gemeente Landerd College van burgemeester en wethouders
01-01-2001 Gemeente Loon op Zand College van burgemeester en wethouders
01-01-2001 Gemeente Mill en Sint Hubert College van burgemeester en wethouders
01-01-2001 Gemeente Oisterwijk College van burgemeester en wethouders
01-01-2001 Gemeente Oss College van burgemeester en wethouders
01-01-2001 Gemeente Sint Anthonis College van burgemeester en wethouders
01-01-2001 Gemeente Sint-Michielsgestel College van burgemeester en wethouders
01-01-2001 Gemeente Tilburg College van burgemeester en wethouders
01-01-2001 Gemeente Uden College van burgemeester en wethouders
01-01-2001 Gemeente Vught College van burgemeester en wethouders
01-01-2001 Gemeente Waalwijk College van burgemeester en wethouders
01-01-2017 Gemeente Meierijstad College van burgemeester en wethouders

Doel

De GGD heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de publieke gezondheidszorg.

Grondslagen (6)

Instellingsbesluiten (5)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan GGD Hart voor Brabant
Datum van oprichting 01-01-2001
Telefoon (088) 368 70 00 (algemeen)
Internet https://www.ggdhvb.nl (algemeen)
https://www.ggdhvb.nl/contact (contact)
E-mail contact@ggdhvb.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.ggdhvb.nl/contact/

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?