Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Regio Hart van Brabant

Gemeenschappelijke regeling

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

Adresgegevens

Bezoekadres Burgemeester Brokxlaan 12
5041 SB Tilburg
Postadres Postbus 788
5000 AT Tilburg

Algemene informatie

Citeertitel gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Regio Hart van Brabant
Archiefzorgdrager Regio Hart van Brabant

Bevoegdheden

Artikel 5. Bevoegdheden

  1. Aan het openbaar lichaam worden de bevoegdheden overgedragen tot regeling, bestuur en beheer van de uitvoering van de taken als bedoeld in artikel 4.

  2. Tot de bevoegdheden horen uitsluitend de bevoegdheden die bij of krachtens de wet zijn toegekend aan de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten, waaronder tevens wordt begrepen het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, voor zover deze betrekking hebben op vervulling van de taken als bedoeld in artikel 4.

Deelnemende organisaties (9)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2014 Gemeente Dongen College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Gilze en Rijen College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Goirle College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Heusden College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Hilvarenbeek College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Loon op Zand College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Oisterwijk College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Tilburg College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Waalwijk College van burgemeester en wethouders

Doel

De regeling heeft als doel om vanuit het beginsel van autonomie van het lokale bestuur:

a. een overlegstructuur met bestuursbevoegdheden in te stellen en in stand te houden, die dient om de samenwerking tussen de deelnemende gemeenten vorm te geven;

b. rechtens verantwoording af te kunnen leggen over de besteding van (subsidie)gelden die door andere overheden, instellingen en/of bedrijven met het oog op die samenwerking worden toegekend;

c. samen te werken om regionale opgaven te identificeren en op basis daarvan gezamenlijk beleid op te stellen en gezamenlijke projecten te definiëren, te initiëren en uit te voeren, dan wel projecten ter uitvoering op te dragen, aan te bieden of aan te besteden aan gelieerde- en derde partijen, waaronder Midpoint Brabant.

d. een bestuurlijke structuur in te stellen met het oog op een kwalitatief goede en efficiënte uitvoering van de regionale jeugdhulptaken.

Grondslagen (6)

Instellingsbesluiten (5)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Regio Hart van Brabant
Datum van oprichting 01-01-2014
Telefoon (013) 744 04 06 (algemeen)
Internet https://www.regio-hartvanbrabant.nl (algemeen)
https://www.regio-hartvanbrabant.nl/contact (contactformulier)
E-mail info@regio-hartvanbrabant.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.regio-hartvanbrabant.nl/contact

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?