Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 23-05-2022 Op 23-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 23-05-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Gebouw 88, tweede verdieping
Burgemeester Brokxlaan 12
5041 SB Tilburg
Postadres Postbus 788
5000 AT Tilburg

Algemene informatie

Citeertitel gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant 2022
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Regio Hart van Brabant
Archiefzorgdrager Regio Hart van Brabant

Bevoegdheden

Artikel 5. Bevoegdheden

  1. Aan Regio Hart van Brabant worden de bevoegdheden overgedragen tot regeling, bestuur en beheer van de uitvoering van de taken als bedoeld in artikel 4.

  2. Tot de bevoegdheden behoort het vaststellen van een subsidieverordening, voor zover dit noodzakelijk is voor de vervulling van de taken als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder c.

  3. Tot de bevoegdheden horen uitsluitend de bevoegdheden die bij of krachtens de wet zijn toegekend aan de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten, waaronder tevens wordt begrepen het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, voor zover deze betrekking hebben op vervulling van de taken als bedoeld in artikel 4.

Deelnemende organisaties (11)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2014 Gemeente Dongen College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2014 Gemeente Gilze en Rijen College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2014 Gemeente Goirle College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2014 Gemeente Heusden College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2014 Gemeente Hilvarenbeek College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2014 Gemeente Loon op Zand College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2014 Gemeente Oisterwijk College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2014 Gemeente Tilburg College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2014 Gemeente Waalwijk College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2022 Gemeente Alphen-Chaam College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2022 Gemeente Baarle-Nassau College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Doel

De regeling heeft als doel om vanuit het beginsel van autonomie van het lokale bestuur:

a. een overlegstructuur met bestuursbevoegdheden in te stellen en in stand te houden, die dient om de samenwerking tussen de deelnemende gemeenten vorm te geven;

b. rechtens verantwoording af te kunnen leggen over de besteding van (subsidie)gelden die door andere overheden, instellingen en/of bedrijven met het oog op die samenwerking worden toegekend;

c. samen te werken om regionale opgaven te identificeren en op basis daarvan gezamenlijk beleid op te stellen en gezamenlijke projecten te definiëren, te initiëren en uit te voeren, dan wel projecten ter uitvoering op te dragen, aan te bieden of aan te besteden aan gelieerde- en derde partijen, waaronder Midpoint Brabant;

d. een bestuurlijke structuur in te stellen met het oog op een kwalitatief goede en efficiënte uitvoering van de regionale jeugdhulptaken.

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Regio Hart van Brabant
Datum van oprichting 01-01-2014
Telefoon (013) 744 04 06 (algemeen)
Internet https://www.regio-hartvanbrabant.nl (algemeen)
E-mail info@regio-hartvanbrabant.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.regio-hartvanbrabant.nl/contact
Sociale Media Regio Hart van Brabant (LinkedIn)
regiohartvanbrabant (YouTube)

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?