Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Amstelland-Meerlandenoverleg

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-06-2016 t/m heden

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 23-12-2019 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 23-12-2019) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 23-12-2019 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuisplein 1
2132 TZ Hoofddorp
Postadres Postbus 250
2130 AG Hoofddorp

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Amstelland- Meerlandenoverleg
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Amstelland-en Meerlandenoverleg
Archiefzorgdrager Amstelland-en Meerlandenoverleg

Bevoegdheden

Hoofdstuk III De bevoegdheden van de bestuursorganen

De bevoegdheden van het plenair overleg

Artikel 9

Alle bevoegdheden in het kader van de Wgr en deze regeling, die niet zijn opgedragen aan het dagelijks bestuur of de voorzitter, behoren aan het plenair overleg.

De bevoegdheden van dagelijks bestuur

Artikel 10

Aan het dagelijks bestuur is opgedragen:

a. Het voorbereiden van al hetgeen aan het plenair overleg ter overweging en beslissing zal worden voorgelegd;

b. Het voorstaan van de belangen van het overlegorgaan bij andere overheden, instellingen, diensten of personen, waarmee contact voor het overlegorgaan van belang is;

c. Het uitvoeren van de besluiten van het plenair overleg;

d. Het houden van toezicht op al wat het overlegorgaan aangaat.

De bevoegdheden van de voorzitter

Artikel 11

  1. De voorzitter is zowel de voorzitter van het plenair overleg als van het dagelijks bestuur. Hij is belast met de leiding van de vergadering van deze bestuursorganen, en ondertekent de stukken die van deze bestuursorganen uitgaan.

  2. De voorzitter is belast met de uitvoering van de besluiten van de bestuursorganen van het overlegorgaan.

  3. De voorzitter vertegenwoordigt het overlegorgaan in rechte.

Deelnemende organisaties (7)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
27-05-1982 Gemeente Aalsmeer Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
27-05-1982 Gemeente Amstelveen Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
27-05-1982 Gemeente Diemen Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
27-05-1982 Gemeente Haarlemmermeer Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
27-05-1982 Gemeente Ouder-Amstel Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
27-05-1982 Gemeente Uithoorn Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-06-2016 Gemeente De Ronde Venen Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Doel

Het overlegorgaan heeft zich ten doel gesteld de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten ten aanzien waarvan eenheid van beleid met het oog op een evenwichtige ontwikkeling in het gebied nodig is.

Grondslagen (2)

Instellingsbesluiten (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Amstelland-en Meerlandenoverleg
Datum van oprichting 27-05-1982
Telefoon (0900) 18 52 (algemeen (Haarlemmermeer))
Internet https://www.amstelland-meerlanden.nl (algemeen)
https://www.amstelland-meerlanden.nl/contact (contact)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?