Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Aalsmeer (Aalsmeer)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 11-08-2022 Op 11-08-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 11-08-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuisplein 1
1431 EH AALSMEER
Provincie Noord-Holland
Postadres Postbus 253
1430 AG AALSMEER
Telefoon (0297) 38 75 75 (algemeen)
Internet http://www.aalsmeer.nl (algemeen)
E-mail info@aalsmeer.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Aalsmeer

Geografische informatie

Oppervlakte 33,91 km2
Aantal inwoners 32452
Inwoners per km2 957
Bevat plaatsen Aalsmeer, Kudelstaart

Functies

Burgemeester Dhr. G.E. Oude Kotte (CDA)
Fractievoorzitter Mw. J. Keessen (Absoluut Aalsmeer),
Dhr. D. van Willegen (CDA),
Dhr. S.J.R. de Vries (D66),
Dhr. R.P. Fransen (GroenLinks),
Dhr. J.H. Buisma (PvdA),
Dhr. D.G. van der Zwaag (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. S. Vellenga
Locoburgemeester Dhr. mr. R.K. van Rijn (VVD)
Raadsgriffier Dhr. O. van Kolck
Raadslid Dhr. D.J. Biesheuvel (Absoluut Aalsmeer),
Mw. C. van Hilst-Dekker (Absoluut Aalsmeer),
Dhr. W.T.J.M. Koster (Absoluut Aalsmeer),
Mw. G. Holtrop (Absoluut Aalsmeer),
Dhr. D. van Willegen (CDA),
Mw. D.M. Prent Bouten (Absoluut Aalsmeer),
Dhr. M.P. Buskermolen (CDA),
Dhr. P.F. van den Nouland (CDA),
Mw. M. van Diemen (CDA),
Mw. T. van der Meer (CDA),
Mw. J. Keessen (Absoluut Aalsmeer),
Dhr. G.J.H. Winkels (CDA),
Mw. M.J. Geisler (D66),
Dhr. J. von der Tol (D66),
Dhr. S.J.R. de Vries (D66),
Dhr. R.P. Fransen (GroenLinks),
Mw. P. Lakerveld (GroenLinks),
Dhr. J.H. Buisma (PvdA),
Dhr. J.G.E. Bouwmeester (VVD),
Mw. E.S.I. Mijwaart (VVD),
Mw. M. Vleghaar (VVD),
Dhr. J. de Vries (VVD),
Dhr. D.G. van der Zwaag (VVD)
Wethouder Dhr. D. Kuin (Absoluut Aalsmeer),
Dhr. mr. L.B. Kabout (CDA),
Dhr. W. Kikkert (D66),
Dhr. mr. R.K. van Rijn (VVD)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (9)

Raad (23 zetels)

Partij Aantal zetels
Absoluut Aalsmeer 6
CDA 6
VVD 5
D66 3
GroenLinks 2
PvdA 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0358
KVK-nummer 34362237

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid