Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Aalsmeer (Aalsmeer)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 07-11-2023 Op 07-11-2023 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 07-11-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuisplein 1
1431 EH AALSMEER
Noord-Holland
Postadres Postbus 253
1430 AG AALSMEER

Contactgegevens

Telefoon (0297) 38 75 75 (algemeen)
Internet http://www.aalsmeer.nl (algemeen)
E-mail info@aalsmeer.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Aalsmeer

Geografische informatie

Oppervlakte 33,91 km2
Aantal inwoners 33063
Inwoners per km2 975
Bevat plaatsen Aalsmeer, Kudelstaart

Functies

Burgemeester Dhr. G.E. Oude Kotte (CDA)
Fractievoorzitter Mw. J. Keessen (Absoluut Aalsmeer),
Dhr. D. van Willegen (CDA),
Dhr. S.J.R. de Vries (D66),
Dhr. R.P. Fransen (GroenLinks),
Dhr. J.H. Buisma (PvdA),
Dhr. D.G. van der Zwaag (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. S. Vellenga
Locoburgemeester Dhr. mr. L.B. Kabout (CDA)
Raadsgriffier Dhr. O. van Kolck
Raadslid Dhr. D.J. Biesheuvel (Absoluut Aalsmeer),
Mw. C. van Hilst-Dekker (Absoluut Aalsmeer),
Mw. G. Holtrop (Absoluut Aalsmeer),
Mw. J. Keessen (Absoluut Aalsmeer),
Dhr. W.T.J.M. Koster (Absoluut Aalsmeer),
Mw. D.M. Prent Bouten (Absoluut Aalsmeer),
Dhr. M.P. Buskermolen (CDA),
Mw. A.M. Harte-Fokker (CDA),
Mw. T. van der Meer (CDA),
Dhr. P.F. van den Nouland (CDA),
Dhr. D. van Willegen (CDA),
Dhr. G.J.H. Winkels (CDA),
Mw. M.J. Geisler (D66),
Dhr. J. von der Tol (D66),
Dhr. S.J.R. de Vries (D66),
Dhr. R.P. Fransen (GroenLinks),
Mw. P. Lakerveld (GroenLinks),
Dhr. J.H. Buisma (PvdA),
Dhr. J.G.E. Bouwmeester (VVD),
Mw. E.S.I. Mijwaart (VVD),
Mw. M. Vleghaar (VVD),
Dhr. J. de Vries (VVD),
Dhr. D.G. van der Zwaag (VVD)
Wethouder Dhr. mr. L.B. Kabout (CDA),
Dhr. W. Kikkert (D66),
Dhr. S.A.S. Spaargaren (VVD)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (9)

Raad (23 zetels)

Partij Aantal zetels
Absoluut Aalsmeer 6
CDA 6
VVD 5
D66 3
GroenLinks 2
PvdA 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0358
KVK-nummer 34362237

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?