Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland 2013

Gemeenschappelijke regeling

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

Adresgegevens

Bezoekadres Segeerssingel 10
4337 LG Middelburg
Postadres Postbus 8016
4330 EA Middelburg

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland 2013
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Attributie,
Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Veiligheidsregio Zeeland
Archiefzorgdrager Veiligheidsregio Zeeland

Bevoegdheden

Artikel 7 Bevoegdheden

  1. De veiligheidsregio heeft alle bevoegdheden tot regeling, bestuur en beheer die nodig zijn voor de uitvoering van de aan haar opgedragen taken.

  2. Tot deze bevoegdheden behoort het vaststellen van een verordening ten behoeve van het heffen en invorderen van rechten als bedoeld in artikel 229, eerste lid, onder b en artikel 231 van de Gemeentewet, voor zover deze door de bevoegde bestuursorganen is overgedragen.

  3. Alle bevoegdheden in het kader van deze gemeenschappelijke regeling, die niet aan een ander bestuursorgaan zijn opgedragen, behoren aan het algemeen bestuur.

Deelnemende organisaties (13)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-07-2006 Gemeente Borsele College van burgemeester en wethouders
01-07-2006 Gemeente Goes College van burgemeester en wethouders
01-07-2006 Gemeente Hulst College van burgemeester en wethouders
01-07-2006 Gemeente Kapelle College van burgemeester en wethouders
01-07-2006 Gemeente Middelburg College van burgemeester en wethouders
01-07-2006 Gemeente Noord-Beveland College van burgemeester en wethouders
01-07-2006 Gemeente Reimerswaal College van burgemeester en wethouders
01-07-2006 Gemeente Schouwen-Duiveland College van burgemeester en wethouders
01-07-2006 Gemeente Sluis College van burgemeester en wethouders
01-07-2006 Gemeente Terneuzen College van burgemeester en wethouders
01-07-2006 Gemeente Tholen College van burgemeester en wethouders
01-07-2006 Gemeente Veere College van burgemeester en wethouders
01-07-2006 Gemeente Vlissingen College van burgemeester en wethouders

Doel

De veiligheidsregio behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op de volgende terreinen:

a. brandweerzorg;

b. geneeskundige hulpverlening;

c. rampenbestrijding en crisisbeheersing;

d. het voorzien in een gemeenschappelijke meldkamer.

Grondslagen (12)

Instellingsbesluiten (6)

Wettelijke grondslagen (6)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Veiligheidsregio Zeeland
Datum van oprichting 01-07-2006
Telefoon (0118) 42 11 00 (algemeen)
Fax (0118) 42 11 01
Internet https://www.veiligheidsregiozeeland.nl (algemeen)
https://www.veiligheidsregiozeeland.nl/contact (contact)

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?