Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-04-2016 t/m heden

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 05-09-2022 Op 04-07-2023 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 05-09-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Nijmeegseweg 42
5916 PT Venlo
Postadres Postbus 11
5900 AA Venlo

Algemene informatie

Citeertitel gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Attributie,
Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Veiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord
Archiefzorgdrager Veiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord
Beleidsterreinen openbare orde en veiligheid,
openbare orde en veiligheid | veiligheid,
organisatie en bedrijfsvoering,
zorg en gezondheid

Bevoegdheden

artikel 5: Taken en bevoegdheden

  1. Op het gebied van veiligheid zijn aan de Veiligheidsregio de taken en bevoegdheden opgedragen als bedoeld in artikel 10 van de Wvr.

  2. Op het gebied van publieke gezondheidszorg zijn aan de Veiligheidsregio de taken en bevoegdheden opgedragen als bedoeld in de artikelen 2, 5, 5a, 6, 14 en 15a van de Wpg.

  3. De Veiligheidsregio kan overeenkomstig het bepaalde in artikel 31a Wgr besluiten tot oprichting van en deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang.

  4. De Veiligheidsregio heeft voorts de zorg voor al hetgeen haar bij of krachtens wet of door de besturen van de gemeenten wordt opgedragen.

Deelnemende organisaties (15)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-04-2016 Gemeente Beesel College van burgemeester en wethouders
01-04-2016 Gemeente Bergen (L) College van burgemeester en wethouders
01-04-2016 Gemeente Echt-Susteren College van burgemeester en wethouders
01-04-2016 Gemeente Gennep College van burgemeester en wethouders
01-04-2016 Gemeente Horst aan de Maas College van burgemeester en wethouders
01-04-2016 Gemeente Leudal College van burgemeester en wethouders
01-04-2016 Gemeente Maasgouw College van burgemeester en wethouders
01-04-2016 Gemeente Mook en Middelaar College van burgemeester en wethouders
01-04-2016 Gemeente Nederweert College van burgemeester en wethouders
01-04-2016 Gemeente Peel en Maas College van burgemeester en wethouders
01-04-2016 Gemeente Roerdalen College van burgemeester en wethouders
01-04-2016 Gemeente Roermond College van burgemeester en wethouders
01-04-2016 Gemeente Venlo College van burgemeester en wethouders
01-04-2016 Gemeente Venray College van burgemeester en wethouders
01-04-2016 Gemeente Weert College van burgemeester en wethouders

Doel

De Veiligheidsregio is het samenwerkingsorgaan van en voor de gemeenten en heeft tot doel de belangen van de gemeenten en hun ingezetenen te behartigen op het gebied van:

a. de brandweerzorg;

b. de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen;

c. de rampenbestrijding en crisisbeheersing;

d. het bevorderen van de multidisciplinaire uitvoering van de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de bestrijding van zware ongevallen:

e. het bevorderen van een samenhangend integraal veiligheidsbeleid in de regio;

f. de publieke gezondheidszorg als bedoeld in de Wpg.

Grondslagen (8)

Instellingsbesluiten (3)

Wettelijke grondslagen (5)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Veiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord
Alternatieve naam Veiligheidsregio Limburg-Noord
Afkorting VRLN
Datum van oprichting 01-04-2016
Telefoon (088) 119 00 00 (algemeen)
Internet https://www.vrln.nl (algemeen)
https://www.vrln.nl/contact (reactieformulier)
E-mail info@vrln.nl (algemeen)
info.ggd@vrln.nl (algemeen)
info.brandweer@vrln.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.vrln.nl/contact
https://www.ggdlimburgnoord.nl/contact
https://www.brandweer.nl/limburg-noord/

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?