Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom

Gemeenschappelijke regeling

Adresgegevens

Bezoekadres Stadshuis (tijdelijk bezoekadres is Zoomstede 19)
Stadsplein 1b
3431 LZ Nieuwegein
Utrecht
Postadres Postbus 2708
3430 GC Nieuwegein

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Werk en Inkomen Lekstroom
Archiefzorgdrager Werk en Inkomen Lekstroom

Bevoegdheden

Zie artikel 5 van de gemeenschappelijke regeling.

Deelnemende organisaties (5)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2013 Gemeente Houten Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2013 Gemeente IJsselstein Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2013 Gemeente Lopik Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2013 Gemeente Nieuwegein Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2013 Gemeente Vianen Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Doel

  1. De dienst behartigt de gemeenschappelijke belangen van de gemeenten ten aanzien van een klantgerichte uitvoering van de wetten waarvan de uitvoering is overgedragen aan de dienst. Dit geschiedt door middel van een rechtmatige, doelmatige en doeltreffende uitvoering.

  2. De dienst heeft de missie dat alle burgers in de deelnemende gemeenten die dat kunnen naar vermogen (economisch) participeren, en sociale uitsluiting, schulden en armoede voorkomen wordt. Degenen die dat nodig hebben krijgen (extra) inkomensondersteuning dan wel een rechtmatige uitkering. Deze inkomensondersteuning en/of uitkeringsafhankelijkheid is zo kort mogelijk en mensen worden hierin zo goed als mogelijk ondersteund. Daarbij gaat de dienst uit van de kracht van mensen zelf en werk boven een uitkering.

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (3)

Wettelijke grondslagen (2)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Werk en Inkomen Lekstroom
Afkorting WIL
Datum van oprichting 01-01-2013
Telefoon (030) 702 23 00 (algemeen)
Internet https://www.wil-lekstroom.nl (algemeen)
E-mail info@wil-lekstroom.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?