Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst Maasland

Gemeenschappelijke regeling

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 13-06-2019 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 13-06-2019) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 13-06-2019 doorgevoerd.
Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres De Giesel 17
6081 PG Haelen
Limburg
Postadres Postbus 4096
6080 AB Haelen

Algemene informatie

Citeertitel gemeenschappelijke regeling Reinigingsdienst Maasland
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Reinigingsdienst Maasland
Archiefzorgdrager Reinigingsdienst Maasland
Beleidsterreinen natuur en milieu | afval

Bevoegdheden

Art. 5 van de gemeenschappelijke regeling: Ten behoeve van de uitvoering van de in artikel 4 genoemde taken komen aan het bestuur van het openbaar lichaam die bevoegdheden van (beleids)uitvoerende aard toe, zoals die daarvoor bij of krachtens enig wettelijk voorschrift aan de gemeentebesturen zijn of worden toegekend.

Deelnemende organisaties (4)

Datum toetreding Organisatie
14-01-1963 Gemeente Leudal
14-01-1963 Gemeente Maasgouw
01-01-2012 Gemeente Roerdalen
01-07-2013 Gemeente Echt-Susteren

Doel

Zorgdragen voor een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen. E.e.a. als beschreven in wet milieubeheer art 10.21 en 10.22. Zorgdragen voor schoonmaak openbare ruimte en verwijdering kolkenslib. Inzameling en verwerking bedrijfsafvalstoffen.

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Reinigingsdienst Maasland
Afkorting RD Maasland
Datum van oprichting 14-01-1963

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.