Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland

Gemeenschappelijke regeling

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

Adresgegevens

Bezoekadres Stadhuisplein 1
4531 GZ Terneuzen
Postadres Postbus 35
4530 AA Terneuzen
Bezoekadres Woo-contactpersoon In stadhuis gemeente Terneuzen
Postbus 35
Stadhuisplein 1
4531 GZ Terneuzen
Zeeland

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Regionale uitvoeringsdienst Zeeland
Archiefzorgdrager Regionale uitvoeringsdienst Zeeland
Beleidsterreinen economie | energie,
natuur en milieu | afval,
natuur en milieu | bodem,
natuur en milieu | geluid,
natuur en milieu | lucht,
natuur en milieu | natuur- en landschapsbeheer,
natuur en milieu | stoffen,
natuur en milieu | water,
organisatie en bedrijfsvoering,
ruimte en infrastructuur | ruimtelijke ordening,
ruimte en infrastructuur | waterbeheer,
wonen | bouwen en verbouwen

Bevoegdheden

De bevoegdheden betreffen:

  • VTH-taken;
  • bestuursrechtelijke taken;
  • privaatrechtelijke taken;
  • financiële taken;
  • personele taken.

Bronnen hiervoor zijn:

  • Delegatiebesluit;
  • Diverse (onder)mandaat regelingen.

Deelnemende organisaties (15)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2014 Gemeente Borsele College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Goes College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Hulst College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Kapelle College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Middelburg College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Noord-Beveland College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Reimerswaal College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Schouwen-Duiveland College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Sluis College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Terneuzen College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Tholen College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Veere College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Vlissingen College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Provincie Zeeland Gedeputeerde staten
01-01-2014 Scheldestromen Dagelijks bestuur

Doel

De regeling wordt getroffen ter ondersteuning van de colleges bij de uitvoering van hun taken op het gebied van het omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in het bijzonder, alsmede de taken op het terrein van vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van de in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten. Voorts wordt de regeling getroffen ter behartiging van de taken voortvloeiend uit het Besluit risico’s zware ongevallen 1999.

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (1)

Wettelijke grondslagen (3)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Regionale uitvoeringsdienst Zeeland
Afkorting RUD Zeeland
Datum van oprichting 01-01-2014
Telefoon (0115) 74 51 00 (algemeen)
Internet http://www.rudzeeland.nl (algemeen)
E-mail info@rud-zeeland.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?