Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Promen

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 22-04-2017 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 09-04-2024 Op 09-04-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 09-04-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Zuider IJsseldijk 46
2808 PB Gouda
Postadres Postbus 247
2800 AE Gouda

Algemene informatie

Citeertitel Regeling Promen
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Promen
Archiefzorgdrager Promen
Beleidsterreinen sociale zekerheid

Bevoegdheden

Artikel 4

 1. Promen heeft tot doel het op een bedrijfsmatig verantwoorde wijze uitvoering te geven aan de Wet sociale werkvoorziening, alsmede aan de voorziening gericht op arbeidsinschakeling zoals bedoeld in artikel 7, lid 1, onder a, van de Participatiewet.

 2. Ter vervulling van het in lid 1 genoemde doel voert Promen, de volgende taken uit:

  1. vervallen

  2. het instellen en in stand houden van een uitvoeringsorganisatie belast met de gemeentelijke taken, genoemd in de Wet sociale werkvoorziening;

  3. het ontwikkelen en aanbieden van voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling, zoals bedoeld in lid 1, van dit artikel.

 3. Aan Promen zijn alle taken en bevoegdheden overgedragen die de Wet sociale werkvoorziening oplegt c.q. toekent aan de deelnemende gemeenten.

 4. Aan Promen zijn bevoegdheden van regeling en bestuur toegekend binnen de grens van artikel 30 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

 5. Aan Promen is, ten behoeve van de in het eerste lid genoemde doelstelling, de bevoegdheid toegekend een of meer rechtspersonen op te richten en/of deel te nemen in een of meer bestaande dan wel te vormen rechtspersonen.

 6. vervallen

 7. De deelnemende colleges rekenen het tot hun taak om waar mogelijk opdrachtgever te zijn van daartoe geëigende werkzaamheden ten behoeve van de werknemers van Promen.

Deelnemende organisaties (7)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2005 Gemeente Alphen aan den Rijn College van burgemeester en wethouders
01-01-2005 Gemeente Capelle aan den IJssel College van burgemeester en wethouders
01-01-2005 Gemeente Gouda College van burgemeester en wethouders
01-01-2005 Gemeente Krimpen aan den IJssel College van burgemeester en wethouders
01-01-2005 Gemeente Krimpenerwaard College van burgemeester en wethouders
01-01-2005 Gemeente Waddinxveen College van burgemeester en wethouders
01-01-2005 Gemeente Zuidplas College van burgemeester en wethouders

Doel

Promen heeft tot doel het op een bedrijfsmatig verantwoorde wijze uitvoering te geven aan de Wet sociale werkvoorziening, alsmede aan de voorziening gericht op arbeidsinschakeling zoals bedoeld in artikel 7, lid 1, onder a, van de Participatiewet.

Grondslagen (6)

Instellingsbesluiten (4)

Wettelijke grondslagen (2)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Promen
Datum van oprichting 01-01-2005
Telefoon (088) 989 80 00 (algemeen)
Internet https://www.promen.nl (algemeen)
E-mail info@promen.nl (algemeen)
Contactpagina https://promen.nl/contact/
Sociale Media Promen (LinkedIn)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?