Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-12-2013 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 27-03-2024 Op 27-03-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 27-03-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Publiekshal gemeente Haarlem
Zijlvest 39
2011 VB Haarlem
Noord-Holland
Postadres Postbus 511
2003 PB Haarlem

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland
Samenwerkingsvorm Gemeenschappelijk orgaan
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Orgaan Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland
Archiefzorgdrager Orgaan Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland
Beleidsterreinen verkeer,
verkeer | openbaar vervoer,
verkeer | rail- en wegverkeer

Bevoegdheden

Artikel 4 Bevoegdheden

  1. Ter behartiging van de in artikel 3 genoemde belangen is het orgaan bevoegd besluiten voor te bereiden voor de besturen van de deelnemers.

  2. Ten behoeve van de voorbereiding van de besluiten genoemd onder 1 is het orgaan bevoegd namens alle deelnemers met mede-overheden en derden besprekingen en onderhandelingen te voeren.

  3. Het orgaan legt de voorstellen voor aan de deelnemende gemeenten, die daarover op de voor hen geëigende wijze besluiten.

  4. Het orgaan is bevoegd om ten behoeve van de in lid 1 genoemde werkzaamheden onderzoek te laten uitvoeren. Het formele opdrachtgeverschap voor dergelijk onderzoek berust bij een daartoe door het orgaan aan te wijzen deelnemer.

  5. Het orgaan is bevoegd te beschikken over het werkdeel van de begroting zoals bedoeld in art. 12.2.

  6. Alle correspondentie van het orgaan alsmede besluiten uit hoofde van artikel 4 worden ondertekend door of namens de voorzitter en secretaris van het orgaan.

Deelnemende organisaties (4)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-12-2013 Gemeente Bloemendaal College van burgemeester en wethouders
01-12-2013 Gemeente Haarlem College van burgemeester en wethouders
01-12-2013 Gemeente Heemstede College van burgemeester en wethouders
01-12-2013 Gemeente Zandvoort College van burgemeester en wethouders

Doel

De regeling dient om de door de raden van de deelnemers genomen besluiten inzake samenwerking op het gebied van bereikbaarheid in onderlinge afspraken vast te leggen en aldus over een langdurige periode te borgen.

Grondslagen (2)

Instellingsbesluiten (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Orgaan Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland
Alternatieve naam Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland
Afkorting GR Bereikbaarheid ZKL
Datum van oprichting 01-12-2013
Telefoon 14 023 (gemeente Haarlem)
Internet https://haarlem.nl (gemeente Haarlem)
E-mail kjanssen@haarlem.nl (algemeen)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?