Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Participatiebedrijf Wsw

Gemeenschappelijke regeling

Adresgegevens

Bezoekadres Hub Dassenplein 1
6131 LB Sittard
Provincie Limburg

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Participatiebedrijf Wsw
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Gemeenschappelijke Regeling Vidar Wsw
Archiefzorgdrager Gemeenschappelijke Regeling Vidar Wsw

Bevoegdheden

Artikel 4 Bevoegdheden

Ter behartiging van het in artikel 3 van de regeling genoemde belang dragen de raden en colleges aan het bestuur van het openbaar lichaam per 1 januari 2020 hun bevoegdheden en verplichtingen over met betrekking tot de uitvoering van artikel 2 lid 1 van de Wsw.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
09-11-2019 Gemeente Beek College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
09-11-2019 Gemeente Sittard-Geleen College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
19-12-2019 Gemeente Stein College van burgemeester en wethouders

Doel

Het belang ter behartiging waarvan de regeling is getroffen omvat de overdracht van het formele werkgeverschap van Wsw-werknemers aan het openbaar lichaam, binnen welk kader de gemeenten de uitvoering van artikel 2 lid 1 van de Wsw en de daaruit voortvloeiende en daarmee verband houdende voorschriften en regelingen overdragen aan het openbaar lichaam.

Grondslagen (7)

Instellingsbesluiten (4)

Wettelijke grondslagen (3)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Gemeenschappelijke Regeling Vidar Wsw
Datum van oprichting 09-11-2019
Bezoekadres Vidar Werk & inkomen
Rijksweg Zuid 26
6131 AP Sittard
Postadres Postbus 18
6130 AA Sittard
Telefoon (046) 477 71 30 (algemeen)
Internet https://vidar.nl (algemeen)
https://service.sittard-geleen.nl/Formulieren/formulier/nl-NL/Vidar/scVidarContact.aspx/fVidarBerichtSturen (contactformulier)

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.