Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Vidar Wsw

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-06-2021 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 01-07-2021 Op 23-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 01-07-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Vidar Werk & inkomen
Hub Dassenplein 1
6131 LB Sittard
Postadres Postbus 18
6130 AA Sittard

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Vidar Wsw
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Gemeenschappelijke Regeling Vidar Wsw
Archiefzorgdrager Gemeenschappelijke Regeling Vidar Wsw

Bevoegdheden

Artikel 4 Bevoegdheden

Ter behartiging van het in artikel 3 van de regeling genoemde belang dragen de raden en colleges aan het bestuur van het openbaar lichaam per 1 januari 2020 hun bevoegdheden en verplichtingen over met betrekking tot de uitvoering van artikel 2 lid 1 van de Wsw.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
09-11-2019 Gemeente Beek College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
09-11-2019 Gemeente Sittard-Geleen College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
19-12-2019 Gemeente Stein College van burgemeester en wethouders

Doel

Het belang ter behartiging waarvan de regeling is getroffen omvat de overdracht van het formele werkgeverschap van Wsw-werknemers aan het openbaar lichaam, binnen welk kader de gemeenten de uitvoering van artikel 2 lid 1 van de Wsw en de daaruit voortvloeiende en daarmee verband houdende voorschriften en regelingen overdragen aan het openbaar lichaam.

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (3)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Gemeenschappelijke Regeling Vidar Wsw
Datum van oprichting 09-11-2019
Telefoon (046) 477 71 30 (algemeen)
Internet https://vidar.nl (algemeen)
https://service.sittard-geleen.nl/Formulieren/formulier/nl-NL/Vidar/scVidarContact.aspx/fVidarBerichtSturen (contactformulier)
Contactpagina https://vidar.nl/contactpagina

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?