Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden-Holland

Gemeenschappelijke regeling

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 27-08-2020 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 27-08-2020) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 27-08-2020 doorgevoerd.
Geldend van 24-12-2019 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Thorbeckelaan 5
2805 CA Gouda
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 45
2800 AA Gouda
Telefoon (088) 545 00 00 (algemeen)
Internet https://www.odmh.nl (algemeen)
E-mail info@odmh.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden-Holland
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Omgevingsdienst Midden-Holland
Archiefzorgdrager Omgevingsdienst Midden-Holland

Bevoegdheden

Zie artikel 4 van de gemeenschappelijke regeling.

Deelnemende organisaties (7)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
18-04-2012 Gemeente Alphen aan den Rijn College van burgemeester en wethouders
18-04-2012 Gemeente Bodegraven-Reeuwijk College van burgemeester en wethouders
18-04-2012 Gemeente Gouda College van burgemeester en wethouders
18-04-2012 Gemeente Krimpenerwaard College van burgemeester en wethouders
18-04-2012 Gemeente Waddinxveen College van burgemeester en wethouders
18-04-2012 Gemeente Zuidplas College van burgemeester en wethouders
18-04-2012 Provincie Zuid-Holland Gedeputeerde staten

Doel

De regeling wordt getroffen ter ondersteuning van Gedeputeerde Staten en bestuursorganen van de regiogemeenten bij de uitvoering van hun taken op het gebied van het omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in het bijzonder, alsmede de taken op het gebied van vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van de in artikel 4, eerste lid, onder b genoemde wetten.

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Omgevingsdienst Midden-Holland
Afkorting ODMH
Datum van oprichting 18-04-2012
Bezoekadres Thorbeckelaan 5
2805 CA Gouda
Postadres Postbus 45
2800 AA Gouda
Telefoon (088) 545 00 00 (algemeen)
Internet https://www.odmh.nl (algemeen)
E-mail info@odmh.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.