Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 25-08-2020 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 25-08-2020) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 25-08-2020 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Marienburg 75
6511 PS Nijmegen
Postadres Postbus 1603
6501 BP Nijmegen

Algemene informatie

Citeertitel gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Omgevingsdienst Regio Nijmegen
Archiefzorgdrager Omgevingsdienst Regio Nijmegen
Beleidsterreinen ruimte en infrastructuur | netwerken,
ruimte en infrastructuur | ruimtelijke ordening,
ruimte en infrastructuur | waterbeheer

Bevoegdheden

Artikel 8. Bevoegdheden

  1. De deelnemers dragen geen publiekrechtelijke bevoegdheden over aan het openbaar lichaam.

  2. De deelnemers beslissen ieder afzonderlijk over de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan het openbaar lichaam.

Artikel 9. Beperking privaatrechtelijke bevoegdheden

Het openbaar lichaam is behoudens instemming van alle deelnemers niet bevoegd tot:

a. het vestigen van opstal-, pand- en hypotheekrechten;

b. het afgeven van garanties of andere waarborgen;

c. het in erfpacht aannemen of uitgeven van roerende of onroerende zaken;

d. het in eigendom aannemen of uitgeven van onroerende zaken;

e. commerciële dienstverlening aan private partijen.

Deelnemende organisaties (7)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
07-11-2012 Gemeente Beuningen College van burgemeester en wethouders
07-11-2012 Gemeente Druten College van burgemeester en wethouders
07-11-2012 Gemeente Heumen College van burgemeester en wethouders
07-11-2012 Gemeente Nijmegen College van burgemeester en wethouders
07-11-2012 Gemeente Wijchen College van burgemeester en wethouders
07-11-2012 Provincie Gelderland Gedeputeerde staten
01-01-2016 Gemeente Berg en Dal College van burgemeester en wethouders

Doel

De regeling is ingesteld ter gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemers ter zake van vergunningverlening, toezicht en handhaving in het kader van het omgevingsrecht. Onder de belangen van de deelnemers wordt tevens begrepen het belang van een goede samenwerking tussen de omgevingsdiensten in Gelderland.

Grondslagen (7)

Instellingsbesluiten (4)

Wettelijke grondslagen (3)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Omgevingsdienst Regio Nijmegen
Afkorting ODRN
Datum van oprichting 07-11-2012
Telefoon (024) 751 77 00 (algemeen)
Internet https://www.odregionijmegen.nl (algemeen)
E-mail info@odrn.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?