Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid Limburg

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 18-02-2021 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 29-11-2022 Op 01-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 29-11-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Het Overloon 2
6411 TE Heerlen
Postadres Postbus 33
6400 AA Heerlen

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid Limburg
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Geneeskundige Gezondheidsdienst Zuid-Limburg
Archiefzorgdrager Geneeskundige Gezondheidsdienst Zuid-Limburg

Bevoegdheden

Artikel 3 - Doel en taakomschrijving; overdracht van bevoegdheden

  1. De regeling heeft als doel het door middel van het openbaar lichaam GGD ZL behartigen van de belangen van gemeenten op het terrein van de volksgezondheid en openbare gezondheidszorg ten behoeve van de bevolking van Zuid-Limburg.

  2. De GGD ZL draagt binnen Zuid-Limburg zorg voor de uitvoering van alle taken die in wetten op het terrein van de volksgezondheid en de openbare gezondheidszorg en in regelingen die krachtens die wetten zijn getroffen, aan gemeenten zijn opgedragen of aan gezondheidsdiensten zijn of nog zullen worden opgedragen. Voorzover het aan gemeenten opgedragen taken betreft, dragen de gemeentebesturen de uitvoering van die taken over aan het algemeen bestuur van de GGD ZL.

  3. De colleges dragen aan het algemeen bestuur van de GGD ZL alle bevoegdheden over die aan de colleges ten dienste staan ingevolge of ter uitvoering van de in lid 2 bedoelde wetten en regelingen.

  4. Indien nieuwe wetten of regelingen op het terrein van de volksgezondheid en de openbare gezondheidszorg worden ingevoerd waarin aan de gemeenten taken en bevoegdheden worden toegekend of indien in bestaande wetten of regelingen op het terrein van de volksgezondheid nieuwe taken en bevoegdheden aan gemeenten worden toegekend, kan het algemeen bestuur van de GGD ZL besluiten om binnen Zuid-Limburg zorg te gaan dragen voor de uitvoering daarvan. De daadwerkelijke uitvoering van die taken en bevoegdheden door de GGD ZL binnen het grondgebied van een deelnemende gemeente gaat pas in op een nader door het algemeen bestuur te bepalen datum nadat door het gemeentebestuur van de betreffende gemeente is besloten om die taken en bevoegdheden aan het algemeen bestuur van de GGD ZL over te dragen.

  5. In opdracht van de gemeenten of andere instellingen of instanties kan de GGD ZL ook andere aan de doelomschrijving van de GGD ZL verwante diensten verrichten.

Deelnemende organisaties (16)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2006 Gemeente Beek College van burgemeester en wethouders
01-01-2006 Gemeente Brunssum College van burgemeester en wethouders
01-01-2006 Gemeente Eijsden-Margraten College van burgemeester en wethouders
01-01-2006 Gemeente Gulpen-Wittem College van burgemeester en wethouders
01-01-2006 Gemeente Heerlen College van burgemeester en wethouders
01-01-2006 Gemeente Kerkrade College van burgemeester en wethouders
01-01-2006 Gemeente Landgraaf College van burgemeester en wethouders
01-01-2006 Gemeente Maastricht College van burgemeester en wethouders
01-01-2006 Gemeente Meerssen College van burgemeester en wethouders
01-01-2006 Gemeente Simpelveld College van burgemeester en wethouders
01-01-2006 Gemeente Sittard-Geleen College van burgemeester en wethouders
01-01-2006 Gemeente Stein College van burgemeester en wethouders
01-01-2006 Gemeente Vaals College van burgemeester en wethouders
01-01-2006 Gemeente Valkenburg aan de Geul College van burgemeester en wethouders
01-01-2006 Gemeente Voerendaal College van burgemeester en wethouders
01-01-2019 Gemeente Beekdaelen College van burgemeester en wethouders

Doel

De regeling heeft als doel het door middel van het openbaar lichaam GGD ZL behartigen van de belangen van gemeenten op het terrein van de volksgezondheid en openbare gezondheidszorg ten behoeve van de bevolking van Zuid-Limburg.

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (2)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Geneeskundige Gezondheidsdienst Zuid-Limburg
Afkorting GGD ZL
Datum van oprichting 01-01-2006
Telefoon (088) 880 50 00 (algemeen)
Internet https://www.ggdzl.nl (algemeen)
https://www.ggdzl.nl/contact/contactformulier/ (contactformulier)
Contactpagina https://www.ggdzl.nl/contact

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?