Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie BUCH

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 20-12-2019 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 31-03-2022 Op 21-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 31-03-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Middelweg 28
1911 EG Uitgeest
Postadres Postbus 7
1910 AA Uitgeest

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie BUCH
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Werkorganisatie BUCH
Archiefzorgdrager Werkorganisatie BUCH

Bevoegdheden

Artikel 5 Algemene bevoegdheidstoedeling

  1. Voor zover van delegatie sprake is, is dat in deze regeling vervat.

  2. De colleges kunnen andere bevoegdheden die hun bij of krachtens de wet zijn toegekend mandateren aan het bestuur, voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de taken, bedoeld in artikel 4. Het bestuur stelt daartoe model mandaatbesluiten vast.

  3. De colleges dragen tevens zorg voor benodigde volmachten en machtigingen die de werkorganisatie nodig heeft voor het kunnen functioneren als ambtelijke fusieorganisatie en het uitvoeren van hiermee samenhangende taken.

  4. Ondermandaat is toegestaan, tenzij dat uitdrukkelijk is voorbehouden.

  5. Er wordt een register bijgehouden van de overeenkomstig het tweede en vierde lid gemandateerde bevoegdheden.

Deelnemende organisaties (4)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2017 Gemeente Bergen NH College van burgemeester en wethouders
01-01-2017 Gemeente Castricum College van burgemeester en wethouders
01-01-2017 Gemeente Heiloo College van burgemeester en wethouders
01-01-2017 Gemeente Uitgeest College van burgemeester en wethouders

Doel

De regeling wordt getroffen ten behoeve van het bewerkstelligen van een krachtige en professionele uitvoering door de werkorganisatie van de door de gemeenten opgedragen taken. Daarmee biedt de werkorganisatie een kwalitatief hoogwaardige, efficiënte en innovatieve dienstverlening aan de ‘klanten’ van de gemeenten: inwoners, bedrijven en instellingen.

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (3)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Werkorganisatie BUCH
Datum van oprichting 01-01-2017
Telefoon 14 0251 (algemeen)
E-mail info@debuch.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?