Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Regio Foodvalley

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 13-10-2023 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 23-05-2024 Op 23-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 23-05-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuisstraat 117
6711 DS Ede
Postadres Postbus 9022
6710 HK Ede

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Regio Foodvalley
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Regio Foodvalley
Archiefzorgdrager Regio Foodvalley
Beleidsterreinen economie,
economie | ondernemen,
ruimte en infrastructuur,
ruimte en infrastructuur | netwerken,
ruimte en infrastructuur | ruimtelijke ordening,
sociale zekerheid | arbeidsongeschiktheid en werkloosheid,
verkeer

Bevoegdheden

Artikel 5 – Bevoegdheden

  1. Aan het bestuur van de regio worden geen bevoegdheden overgedragen.

  2. In afwijking van lid 1 kunnen bevoegdheden worden overgedragen, indien alle deelnemers daartoe eensluidend besluiten en het algemeen bestuur instemt met de overdracht van bevoegdheden.

  3. Voor de uitvoering van programma’s en projecten, als bedoeld in artikel 4, kunnen de colleges mandaatverlenen aan het bestuur van de regio, alsmede aan de regiosecretaris. Het betreffende bestuursorgaan stemt in met de mandaatverlening. Voor mandaatverlening aan de regiosecretaris is de instemming van het algemeen bestuur vereist, onverminderd het bepaalde in artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Deelnemende organisaties (8)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
09-02-2011 Gemeente Barneveld College van burgemeester en wethouders
09-02-2011 Gemeente Ede College van burgemeester en wethouders
09-02-2011 Gemeente Nijkerk College van burgemeester en wethouders
09-02-2011 Gemeente Renswoude College van burgemeester en wethouders
09-02-2011 Gemeente Rhenen College van burgemeester en wethouders
09-02-2011 Gemeente Scherpenzeel College van burgemeester en wethouders
09-02-2011 Gemeente Veenendaal College van burgemeester en wethouders
09-02-2011 Gemeente Wageningen College van burgemeester en wethouders

Doel

De gemeenschappelijke regeling wordt getroffen om de FoodValley regio een Europese topregio te maken op het gebied van kennis, ontwikkeling en innovatie in de agro-foodsector door versterking van het vestigingsklimaat en de kwaliteit van de leefomgeving. De gemeenschappelijke regeling Regio FoodValley werkt daartoe samen met ondernemers en onderwijs/onderzoek. Regio FoodValley concentreert zich op de terreinen economie, werkgelegenheid, ruimtelijke ontwikkeling, wonen en mobiliteit.

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (1)

Wettelijke grondslagen (3)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Regio Foodvalley
Afkorting RFV
Datum van oprichting 09-02-2011
Telefoon (0318) 68 06 67 (algemeen)
Internet https://www.regiofoodvalley.nl (algemeen)
E-mail info@regiofoodvalley.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?