Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Eemnes (Eemnes)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 08-07-2023 Op 08-07-2023 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 08-07-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Zuidersingel 1
3755 AZ EEMNES
Utrecht
Postadres Postbus 71
3755 ZH EEMNES

Contactgegevens

Telefoon 14 035 (algemeen)
Internet http://www.eemnes.nl (algemeen)
E-mail info@eemnes.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Eemnes

Geografische informatie

Oppervlakte 33,67 km2
Aantal inwoners 9598
Inwoners per km2 285
Bevat plaatsen Eemnes

Functies

Burgemeester Dhr. R. van Benthem RA (VVD)
Fractievoorzitter Dhr. P. Seldenrijk (CDA),
Dhr. P. Defferding (D66),
Dhr. J.W.S.M. de Zeeuw (Dorpsbelang),
Dhr. M.N.M. van den Brink (PvdA),
Dhr. E.A.G.M. Schade (VVD)
Gemeentesecretaris Mw. M.B.E. van den Berg
Locoburgemeester Dhr. T.H.A.M. Reijn (Dorpsbelang)
Raadsgriffier Mw. A.H. de Graaf-Gerrits
Raadslid Mw. N. Bunt (CDA),
Dhr. R.F. van Schaik (CDA),
Dhr. P. Seldenrijk (CDA),
Dhr. P. Defferding (D66),
Dhr. R.N.P. Kouwenhoven (Dorpsbelang),
Dhr. B.O. Pouw (Dorpsbelang),
Dhr. R.H. Raben (Dorpsbelang),
Mw. M.C.A. Riemens (Dorpsbelang),
Dhr. J.W.S.M. de Zeeuw (Dorpsbelang),
Dhr. M.N.M. van den Brink (PvdA),
Dhr. M. Overbeeke (PvdA),
Mw. M.H.G. van der Linde-Eggenkamp (VVD),
Dhr. E.A.G.M. Schade (VVD)
Wethouder Mw. M. Havinga (CDA),
Dhr. R. ten Have (Dorpsbelang),
Dhr. T.H.A.M. Reijn (Dorpsbelang)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (9)

Raad (13 zetels)

Partij Aantal zetels
Dorpsbelang 5
CDA 3
PvdA 2
VVD 2
D66 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0317
KVK-nummer 32170038

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?