Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Maassluis (Maassluis)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 17-05-2022 Op 17-05-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 17-05-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Koningshoek 93050
3144 BA MAASSLUIS
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 55
3140 AB MAASSLUIS
Telefoon 14 010 (algemeen)
Internet http://www.maassluis.nl (algemeen)
E-mail gemeente@maassluis.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7)

Algemene informatie

Oppervlakte 10,15 km2
Aantal inwoners 32518
Inwoners per km2 3203
Plaatsen binnen deze gemeente Maassluis

Functies

Burgemeester Dhr. dr. T.J. Haan (PvdA)
Fractievoorzitter Dhr. J.T. de Jong (D66),
Dhr. J. van den Hoek (Forum voor Maassluis),
Dhr. R. Kleijwegt (GroenLinks),
J. Merwe (Leefbaar Maessluys),
Mw. D.N. Mulder (Maassluis Belang),
Dhr. J. Keijzer (PvdA),
H.J. Burg (VSP),
Dhr. D. Snoeck (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. P.D. Verstoep
Locoburgermeester Mw. C. Bronsveld-Snoep (CDA)
Raadsgriffier Dhr. R. van der Hoek
Raadslid M.. Kroonen (CDA),
Dhr. M Çiçek (CDA),
Mw. K.R. Oosterman-Feenstra (ChristenUnie),
G.R. Bouwer (Leefbaar Maessluys),
Dhr. A.J. van Buren (Leefbaar Maessluys),
Dhr. J.T. de Jong (D66),
Dhr. J. van den Hoek (Forum voor Maassluis),
J. Merwe (Leefbaar Maessluys),
Dhr. R. Kleijwegt (GroenLinks),
K. Sijbrandij (Maassluis Belang),
Mw. D.N. Mulder (Maassluis Belang),
Dhr. J. Keijzer (PvdA),
Dhr. Z. Çelikkaya (PvdA),
Mw. I.L. Vrolijks (PvdA),
H.J. Burg (VSP),
L.S. Petronilia-van Velzen (VSP),
W.J. Gastel (VVD),
A.R.P. Scherpenzeel (VVD),
Dhr. D. Snoeck (VVD),
Mw. S. Vreugdenhil (VVD)
Wethouder Mw. C. Bronsveld-Snoep (CDA),
Dhr. F.A. Voskamp (CDA),
Dhr. S.B. Kuiper (PvdA),
Dhr. J.M.H. Evers (VVD)

Gemeenteraad (20 zetels)

Partij Aantal zetels
VVD 4
PvdA 3
Leefbaar Maessluys 3
CDA 2
Maassluis Belang 2
VSP 2
ChristenUnie 1
Forum voor Maassluis 1
GroenLinks 1
D66 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)