Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Maassluis (Maassluis)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 10-05-2024 Op 10-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 10-05-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Koningshoek 93050
3144 BA MAASSLUIS
Zuid-Holland
Postadres Postbus 55
3140 AB MAASSLUIS

Contactgegevens

Telefoon 14 010 (algemeen)
Internet http://www.maassluis.nl (algemeen)
E-mail gemeente@maassluis.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Maassluis

Geografische informatie

Oppervlakte 10,15 km2
Aantal inwoners 35832
Inwoners per km2 3530
Bevat plaatsen Maassluis

Functies

Burgemeester waarnemend Dhr. drs. G.G.J. Rensen (PvdA)
Fractievoorzitter Dhr. M. Kroonen (CDA),
Mw. K.R. Oosterman-Feenstra (ChristenUnie),
Dhr. J.T. de Jong (D66),
Dhr. J. van den Hoek (Forum voor Maassluis),
Dhr. R. Kleijwegt (GroenLinks),
Dhr. J. van de Merwe (Leefbaar Maessluys),
Dhr. A.J. Solleveld (Maassluis Belang),
Dhr. J. Keijzer (PvdA),
Dhr. H.J. van der Burg (VSP),
Dhr. D. Snoeck (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. P.D. Verstoep
Locoburgemeester Mw. C. Bronsveld-Snoep (CDA)
Raadsgriffier Dhr. J. Vinke
Raadslid Dhr. M.L. Boekestijn (CDA),
Dhr. M Çiçek (CDA),
Mw. H. Heijboer (CDA),
Dhr. M. Kroonen (CDA),
Mw. K.R. Oosterman-Feenstra (ChristenUnie),
Dhr. J.T. de Jong (D66),
Dhr. J. van den Hoek (Forum voor Maassluis),
Dhr. R. Kleijwegt (GroenLinks),
Dhr. G.R. Bouwer (Leefbaar Maessluys),
Dhr. A.J. van Buren (Leefbaar Maessluys),
Dhr. J. van de Merwe (Leefbaar Maessluys),
Mw. M. Keus-Juursema (Maassluis Belang),
Dhr. A.J. Solleveld (Maassluis Belang),
Dhr. A. Ertekin (PvdA),
Dhr. J. Keijzer (PvdA),
Dhr. P. Luijnenburg (PvdA),
Mw. I.L. Vrolijks (PvdA),
Dhr. H. Paalvast (Verenigde Senioren Partij),
Dhr. H.J. van der Burg (VSP),
Dhr. W.J. van Gastel (VVD),
Dhr. A.R.P. van Scherpenzeel (VVD),
Dhr. D. Snoeck (VVD),
Mw. S. Vreugdenhil (VVD)
Wethouder Mw. C. Bronsveld-Snoep (CDA),
Mw. D.N. Mulder-Solleveld (Maassluis Belang),
Dhr. S.B. Kuiper (PvdA),
Dhr. J.M.H. Evers (VVD)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (8)

Raad (23 zetels)

Partij Aantal zetels
PvdA 4
CDA 4
VVD 4
Leefbaar Maessluys 3
Maassluis Belang 2
Verenigde Senioren Partij 1
ChristenUnie 1
Forum voor Maassluis 1
GroenLinks 1
D66 1
VSP 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0556
KVK-nummer 24484110

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT).
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?