Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Lisse (Lisse)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 19-04-2022 Op 19-04-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 19-04-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Heereweg 254
2161 BS LISSE
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 200
2160 AE LISSE
Telefoon 14 0252 (algemeen)
Internet http://www.lisse.nl (algemeen)
E-mail gemeente@lisse.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (10)

Algemene informatie

Oppervlakte 16,11 km2
Aantal inwoners 22746
Inwoners per km2 1411
Plaatsen binnen deze gemeente Lisse

Functies

Burgemeester Mw. A.W.M. Spruit (PvdA)
Fractievoorzitter Dhr. R.F.J. Veldhoven (Nieuw Lisse),
Dhr. V. Scheurwater (SGP-Christenunie)
Gemeentesecretaris Dhr. E. Prins (D66)
Locoburgermeester Dhr. C.P.M. van der Zwet (CDA)
Raadsgriffier Mw. drs. M.G.J. Veeger CMC
Raadslid C.P.M. Van der Zwet (CDA),
Dhr. G.M.J. Meiland (CDA),
Mw. J.J.M. Loos-Tompert (CDA),
R.S. De Weijert (GroenLinks),
Dhr. T. Ravesteijn (D66),
C.G. De Groot (Nieuw Lisse),
J.A.C. Langeveld (Nieuw Lisse),
Mw. M.G. Eekhout-Saiu (D66),
A. Raggers (Nieuw Lisse),
Dhr. C.J. Ruigrok (Nieuw Lisse),
Dhr. J.G. de Bruin (Nieuw Lisse),
Dhr. R.F.J. Veldhoven (Nieuw Lisse),
L.E. Dockheer (PvdA),
R.C.M. Van der Wiel (PvdA),
Mw. M. Hulsbergen-de Visser (SGP-Christenunie),
Dhr. V. Scheurwater (SGP-Christenunie),
L.M. Horstmann (VVD),
Dhr. A.M. Tibboel (VVD),
Mw. J.A.G.C.M. van der Wiel (VVD)
Wethouder Dhr. C.P.M. van der Zwet (CDA),
Dhr. J.T.A. van Haaster (D66),
Mw. mr. J.A.C. Langeveld (Nieuw Lisse)

Gemeenteraad (19 zetels)

Partij Aantal zetels
Nieuw Lisse 6
VVD 3
CDA 3
D66 2
SGP-Christenunie 2
PvdA 2
GroenLinks 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)