Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Wierden (Wierden)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 19-04-2022 Op 19-04-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 19-04-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Pouliestraat 3
7642 EB WIERDEN
Provincie Overijssel
Postadres Postbus 43
7640 AA WIERDEN
Telefoon (0546) 58 08 00 (algemeen)
Internet http://www.wierden.nl (algemeen)
E-mail gemeente@wierden.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (8)

Algemene informatie

Oppervlakte 94,35 km2
Aantal inwoners 24258
Inwoners per km2 257
Plaatsen binnen deze gemeente Enter, Hoge Hexel, Notter, Wierden, Zuna

Functies

Burgemeester Mw. D.J. Tigchelaar-van Oene (VVD)
Fractievoorzitter Dhr. C. van Dijk (ChristenUnie),
Dhr. J.A.M. Woolderink (Nieuw Enter Wierden (NEW)),
Mw. F.R.B.M. Slagers-Bekhuis (Progressief Wierden)
Gemeentesecretaris Dhr. Klos
Locoburgermeester Dhr. J.H. Coes (CDA)
Raadsgriffier Dhr. drs. W.H.J. Wienk (CDA)
Raadslid Dhr. A.W.F. Egberts (CDA),
Dhr. M.A.F.L. Braamhaar (CDA),
Dhr. C. van Dijk (ChristenUnie),
Dhr. J.F. Timmerman (ChristenUnie),
Dhr. H.J. Nieuwenhuis (Nieuw Enter Wierden (NEW)),
Dhr. J.A.M. Woolderink (Nieuw Enter Wierden (NEW)),
Dhr. K.J. Rikkert (Nieuw Enter Wierden (NEW)),
Dhr. T.E. Koetje (Nieuw Enter Wierden (NEW)),
Mw. C. ter Riet (Nieuw Enter Wierden (NEW)),
Mw. F.R.B.M. Slagers-Bekhuis (Progressief Wierden),
Dhr. A.J. Tijhof (VVD)
Wethouder Dhr. J.H. Coes (CDA),
Dhr. J.J.A. ter Keurst (Nieuw Enter Wierden (NEW)),
Dhr. R. Kortenhoeven (Nieuw Enter Wierden (NEW))

Gemeenteraad (11 zetels)

Partij Aantal zetels
Nieuw Enter Wierden (NEW) 5
CDA 2
ChristenUnie 2
Progressief Wierden 1
VVD 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)