Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Landgraaf (Landgraaf)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 13-05-2022 Op 13-05-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 13-05-2022 doorgevoerd.
Actief van 01-01-1982 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Sweelinckplein 1
6371 LB LANDGRAAF
Provincie Limburg
Postadres Postbus 31000
6370 AA LANDGRAAF
Telefoon 14 045 (algemeen)
Internet http://www.landgraaf.nl (algemeen)
E-mail gemeente@landgraaf.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (17)

Algemene informatie

Oppervlakte 24,68 km2
Aantal inwoners 37612
Inwoners per km2 1523
Plaatsen binnen deze gemeente Landgraaf

Functies

Burgemeester Dhr. mr. R. de Boer (VVD)
Fractievoorzitter Mw. E.J.M. Dreissen-Embregts (CDA),
Dhr. T. Embregts (GBBL),
Mw. M. Haex (GroenLinks),
J.W. Heinrichs (GBBL),
Dhr. W. van Oosteroom (Ouderenpartij Landgraaf),
Dhr. R. Claassen (Partij voor de Vrijheid),
Dhr. M. van Caldenberg (SP),
Dhr. M. Roeleveld (PvdA),
Dhr. L. Baggerman (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. ir. J.M.C. Rijvers
Locoburgermeester Dhr. G.G.J. Janssen (GBBL)
Raadsgriffier Dhr. mr. B.G.P. Hoevenagel
Raadslid Mw. E.J.M. Dreissen-Embregts (CDA),
Dhr. F.M.W. Haan (CDA),
Dhr. S.J.J.T. Kropman (CDA),
Dhr. B.J.M. Smeets (CDA),
Mw. J. Caenen (GBBL),
Dhr. N.J.H. Heuvelmans (GBBL),
Dhr. T. Embregts (GBBL),
Mw. I. Hoesen (GBBL),
Dhr. G.G.J. Janssen (GBBL),
Mw. J.W.C. de Haan-Stienen (GBBL),
Dhr. J.W. Logister (GBBL),
Dhr. P.J.C. Mevissen (GBBL),
Dhr. A.J.M. Schiffelers (GBBL),
Mw. P.A.G.A. Willemsem-Naedenoen (GBBL),
Mw. M. Haex (GroenLinks),
Dhr. W. van Oosteroom (Ouderenpartij Landgraaf),
J.W. Heinrichs (GBBL),
Dhr. T. Wetering (Ouderenpartij Landgraaf),
Dhr. R. Claassen (Partij voor de Vrijheid),
Dhr. P.P. Crijns (Partij voor de Vrijheid),
Dhr. R.A.M.M. Ernst (Partij voor de Vrijheid),
Dhr. M. Roeleveld (PvdA),
Dhr. M. van Caldenberg (SP),
Dhr. J.B. Ubachs (SP),
Dhr. L. Baggerman (VVD)
Wethouder Dhr. S.J.J.T. Kropman (CDA),
Dhr. B.J.M. Smeets (CDA),
Dhr. G.G.J. Janssen (GBBL),
Dhr. A.J.M. Schiffelers (GBBL),
Dhr. C.P.G. Wilbach (GBBL)

Gemeenteraad (25 zetels)

Partij Aantal zetels
GBBL 11
CDA 4
Partij voor de Vrijheid 3
SP 2
Ouderenpartij Landgraaf 2
PvdA 1
VVD 1
GroenLinks 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)