Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Hoogeveen (Hoogeveen)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 27-04-2022 Op 27-04-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 27-04-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuisplein 1
7901 BP HOOGEVEEN
Provincie Drenthe
Postadres Postbus 20000
7900 PA HOOGEVEEN
Telefoon 14 0528 (algemeen)
Internet http://www.hoogeveen.nl (algemeen)
E-mail info@hoogeveen.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (9)

Algemene informatie

Oppervlakte 129,25 km2
Aantal inwoners 55677
Inwoners per km2 430
Plaatsen binnen deze gemeente Alteveer Gem Hoogeveen, Elim, Fluitenberg, Hollandscheveld, Hoogeveen, Nieuweroord, Nieuwlande, Noordscheschut, Pesse, Stuifzand, Tiendeveen

Functies

Burgemeester Dhr. drs. K.B. Loohuis (PvdA)
Fractievoorzitter Dhr. H. Feenstra-Paas (CDA),
Dhr. J.H. Kreuze (CDA),
Mw. H. Pullen-Muis (ChristenUnie),
Mw. M.E. Rutgers (D66),
A.V.B. Vos (Forum voor Democratie),
Mw. H.M. Hooijer-Everts (Gemeentebelangen (GB)),
Dhr. H.H. van der Meer (GroenLinks),
S.M. Eck (PvdA),
Dhr. B. van Rijn (SGP),
Mw. J.K. van den Oord-van der Bie (SP)
Gemeentesecretaris Dhr. H.B.J. Mulder
Locoburgermeester Dhr. W.E. ten Kate (VVD)
Raadsgriffier Mw. C. Elken
Raadslid Dhr. J.H. Kreuze (CDA),
Dhr. J. Benjamins (Gemeentebelangen (GB)),
Dhr. J. van der Heide (Gemeentebelangen (GB)),
Dhr. S. van der Meulen (Gemeentebelangen (GB)),
Dhr. L. Otten (CDA),
Dhr. G.G.J. Walda (Gemeentebelangen (GB)),
Mw. A.T. Bisschop-Hiemstra (CDA),
Dhr. H. Feenstra-Paas (CDA),
Mw. A.L.N. Jansen-Brandsema (CDA),
Dhr. K.M. Meesters (ChristenUnie),
Mw. F. Koekoek (CDA),
Mw. H. Pullen-Muis (ChristenUnie),
Mw. M.E. Rutgers (D66),
M. Dijk (ChristenUnie),
Dhr. A.A. Sieders (Gemeentebelangen (GB)),
Dhr. J. van der Sleen (Gemeentebelangen (GB)),
Dhr. A. Kleine (Forum voor Democratie),
A.V.B. Vos (Forum voor Democratie),
Mw. H.M. Hooijer-Everts (Gemeentebelangen (GB)),
Dhr. H.H. van der Meer (GroenLinks),
Dhr. J. Bauer (PvdA),
S.M. Eck (PvdA),
S.R. Manusama (PvdA),
Mw. L. Schonewille (PvdA),
Dhr. A.M. Tuit (PvdA),
Dhr. B. van Rijn (SGP),
Mw. J.K. van den Oord-van der Bie (SP),
Dhr. J.M. Pomper (SP),
Dhr. R. Bisschop (VVD),
Mw. E. Blenkers (VVD),
R. Klok (VVD)
Wethouder Dhr. J. Zwiers (Onafhankelijk),
Mw. J.G. Tabak (PvdA),
Dhr. W.E. ten Kate (VVD),
Dhr. dr. D.D. Reneman (VVD)

Gemeenteraad (31 zetels)

Partij Aantal zetels
Gemeentebelangen (GB) 7
CDA 6
PvdA 5
VVD 3
ChristenUnie 3
SP 2
Forum voor Democratie 2
SGP 1
D66 1
GroenLinks 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)